Prima pagină » Principiile și Normele de Conduită

Principiile și Normele de Conduită

Codul etic al Colegiului Tehnic "Tomis" Constanța

Codul etic este un contract moral intre scoala si elevii pe care ii serveste sau doreste sa ii serveasca. El reflecta sistemul de valori, directioneaza comportamentele umane, individuale si de grup, formeaza in scris devize, principii, motto-uri, norme, idealuri.

Codul este un instrument de management extrem de util si eficient cu conditia sa fie operabil, usor de utilizat si aplicarea lui trebuie sa fie vizibila in rezultate palpabile. Codurile etice in scoli isi propun, prin continutul lor sa promoveze practici corecte, cinstite, drepte in relatiile care iau nastere in interiorul si exteriorul scolii printr-un parteneriat intre scoala-comunitate-societate. Astfel trebuie sa existe o activitate de colaborare intre profesori-elevi-parinti si conducerea scolii pentru:

 • intelegerea cerintelor actuale ale elevilor
 • cooperarea intre parti si evidentierea prioritatilor in activitate
 • manifestarea de crestere a unor atitudini etice atat ale elevilor cat si a scolii in general

Cadrele Didactice

 • au obligatii si raspunderi care decurg din Legea invatamantului si din prevederile Contractului de munca
 • au obligatia de a cunoaste si respecta prevederile Normativelor, Metodologiilor si programelor in vigoare
 • au obligatia de a cunoaste si aplica in mod adecvat teoriile moderne ale invatarii in vederea constituirii unui demers didactic centrat pe elev in scopul dezvoltarii sale
 • evaluarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor elevilor sa se faca periodic, ritmic printr-o varietate de mijloace folosite cu obiectivitate si corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii acestora
 • au obligatia de a comunica, cu familiile elevilor de cate ori este necesar
 • modul de adresare catre elevi, parinti, colegi trebuie sa fie civilizat bazat pe respect si colegialitate
 • trebuie sa aiba o tinuta vestimentara decenta
 • trebuie sa informeze conducerea scolii si organele abilitate in cazul producerii unui evenimente de natura sa puna in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor din scoala
 • trebuie sa demonstreze integritate prin crearea si mentinerea relatiilor profesionale corespunzatoare
 • trebuie sa demonstreze onestitate , corectitudine si toleranta
 • relatiiile cu elevii si parintii trebuie sa fie bazate pe respect reciproc, incredere si confidentialitate cand este necesar
 • trebuie sa demonstreze responsabilitate prin angajarea in activitati de dezvoltare profesionala continua si imbunatatire a strategiilor de predare-invatare
 • trebuie sa demonstreze incredere prin solutionarea conflictelor prin discutii profesionale si de reflectie
 • trebuie sa descurajeze practicile imorale
 • trebuie sa aiba un rol activ in procesul de invatare ajutand, ghidand, indreptand elevii

Elevii

 • trebuie sa respecte regulamentele scolare in vigoare
 • trebuie sa poarte semnele distincte institutiei din care face parte
 • sa adopte o tinuta decenta in concordanta cu climatul educativ
 • sa aiba o atitudine respectuoasa fata de tot personalul scolii
 • sa foloseasca un limbaj adecvat atat varstei cat si institutiei in care se afla
 • sa frecventeze obligatoriu toate orele de curs
 • sa participe la toate activitatile organizate de scoala
 • sa nu inroduca persoane straine in scoala
 • sa pastreze curatenia in scoala
 • sa nu distruga bunurile din incinta scolii
 • sa aiba un comportament civilizat fata de colegi
 • sa nu fumeze, consume bauturi alcoolice sau alte substante interzise in incinta scolii
 • sa aiba toate instrumentele necesare desfasurarii orelor de curs
 • sa-si asume cu responsabilitate faptele savarsite
 • sa-si indeplineasca obligatiile ca elevi de serviciu pe clasa sau pe scoala
 • sa-si informeze parintii despre situatia scolara
 • sa respecte interdictia de a poseda sau difuza materiale cu caracter obscen sau pornografic, care ar afecta imaginea scolii
 • sa informeze profesorul diriginte despre producerea unor evenimente sau crearea unor situatii speciale
 • sa paraseasca incinta scolii dupa terminarea programului scolar

Părinții

 • au obligatia sa cunoasca si sa respecte acordul incheiat cu scoala la inceputul ciclului liceal
 • sa respecte institutia si toti reprezentantii scolii
 • sa se implice activ in educatia, bunastarea si succesul copiilor
 • sa fie permanent informati despre progresul, regresul sau deficientele copiilor cat si de frecventa lor, cooperand cu scoala
 • sa coopereze cu cadrele didactice stabilind relatii deschise si respectuoase
 • sa participle la sedintele cu parintii, lectoratele cu parintii pe clasa, pe scoala
 • sa se implice in activitatile scolare si extrascolare
 • sa se implice in activitatea de instruire si educare a copiilor

Personalul didactic- auxiliar și nedidactic

 

Personalul  didactic- auxiliar si nedidactic are obligatia:

 • sa participe activ transpunerea in practica a deciziilor luate de conducerea unitatii, in scopul realizarii atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului;
  • de a manifesta o atitudine strict profesionala, lipsita de gesturi de agresiune fizica sau verbala asupra elevilor;
  • de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea elevilor si parintilor (beneficiarii serviciilor unitatii scolare) in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei.
  • de a apara cu loialitate prestigiul unitatii scolare;
  • de a se abtine de la orice act sau fapta care poate aduce prejudicii de imagine ori intereselor Colegiului Tehnic „Tomis”Constanta;
  • de a avea un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si amabilitate fată de colegi;
  • sa nu utilizeze expresii jignitoare;
  • sa nu dezvăluie aspecte din viata privata;
  • sa nu formuleze sesizari sau plangeri calomnioase.
  • de a avea o tinută vestimentară decenta;
  • sa- si respecte programul ai sa nu vina la program sub influenta bauturilor alcoolice;
  • sa  informeze conducerea scolii in cazul in care se produc evenimente ce pot pune in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor aflate in scoala;
  • sa anunte absenta din timp, cu suplinire aprobata de directorul scolii.
  • nu trebuie sa solicite sau sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice ce alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor;
  • sa evite producerea unui prejudiciu adus unitatii scolare, actionand in orice situatie ca un bun proprietar („ca acasa la noi”);
  • sa folosească timpul de lucru si bunurile apartinand unitatii scolare numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei si nu in scop personal;
  • sa  propună si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea eficienta si utila a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

  Sefii de compartimente au obligatia să asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei profesionale a salariatilor din subordine;

 

Fiecare scoala trebuie sa adopte un comportament responsabil atat din punct de vedere social cat si etic prin crearea unui ambient potrivit pentru educatie, bazat pe respect reciproc si incredere intre comunitate, elevi si toti reprezentantii scolii.