Prima pagină » Elevi

Bacalaureat

ANUNŢ!

Conform procedurii MEC nr. 239/28.05.2020, în perioada 3 – 10 iuniecandidații completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă documentele-tip de înscriere. 

Vă rugăm să utilizați doar formularele atașate, să le completați cu pix/cerneală albastră, să le scanați într-un fișier în format.pdf   cu numele și prenumele dvs., pe care să îl transmiteți pe adresa de e-mail bacliceultomis@gmail.com, adresă de la care veți primi confirmare de primire.  În mesaj, la subiect, vă rugăm să scrieți numele, prenumele și clasa.

Documentele pe care trebuie să le transmiteți sunt următoarele:

pentru candidaţii din promoţia curentă:

-         Cerere de înscriere – Anexa_2_Cerere inscriere ;

-         Copia C.I. ;

-         Numărul de telefon pentru a vă contacta

pentru candidaţii din promoţia anterioară:

-         Cerere de înscriere – Anexa_2_Cerere inscriere ;

-         Copia C.I.; copie certificat de naştere; copie certificat de căsătorie (daca este cazul);

-         Foaia matricolă IX - XII/XIII/XIV în original;

-         Adeverinţă recunoaştere note obţinute în sesiunile anterioare;

-         Adeverinţă în care să se specifice  de cate ori a susţinut examenul de bacalaureat;

-         Taxa pentru candidaţii care susţin examenul de bacalaureat a treia oara.

-         Numărul de telefon pentru a vă contacta

CONT TAXA BACALAUREAT : RO25TREZ23121E330500XXXX

După perioada de înscriere vă vom comunica data la care veți veni pentru a semna Anexa 1 (tabelul de înscriere) și veți depune/veți prezenta  documentele în original împreună cu o copie a chitanței/dovada plății.

Pentru candidatii care nu au posibilitatea inscrierii online, se pot inscrie la secretariatul liceului in perioada 03-10 iunie 2020 in intervalul orar 0900 -1200