Prima pagină » Comisii cu caracter ocazional

Comisii cu caracter ocazional

1. Comisia pentru elaborarea planului de acţiune al şcolii (PAS) - Responsabil director Prof.ing.Pînzaru Rodica Tatiana, director adj. Prof. Apostol Valentina, informatician Zgura Georgeta

Membri:

 • Prof.Grasu Stere
 • Prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela
 • Prof.ing. Anghel Daniela

2. Comisia pentru  elaborarea şi reactualizarea regulamentului de ordine interioară şi a regulamentului intern (şcoală şi internat) – Responsabil director prof.ing.Pînzaru Rodica - Tatiana

Membri:

 • Prof.ing. Sandu Iulia
 • Prof.ing. Buzea Elena

3. Comisia pentru actualizarea Site-ului – Responsabili director prof.ing. Pînzaru Rodica Tatiana

Membri:

 • Director adj.prof. Apostol Valentina
 • Informatician Zgură Georgeta
 • Bibliotecar Traian Simina

4. Comisia pentru asigurarea serviciului pe școală  – Responsabil prof. Grasu Stere

Membri:

 • Prof.ing. Buzea Elena
 • Informatician Zgură Georgeta

5. Comisia pentru atribuire burse – Responsabil prof.ing. Buzea Elena

Membri:

 • Secretar şef Ziadin Ela
 • Contabil şef Molagean Leila
 • Informatician Zgură Georgeta
 • Bibliotecar Traian Simina

6. Comisia consilierilor pentru imaginea unității de învățământ  – Responsabil prof. Alexandrescu Alexandra

Membri:

 • Director adj.prof. Apostol Valentina
 • Prof.ing. Sandu Iulia
 • Prof.ing. Dumitrof Doina
 • Informatician  Zgură Georgeta
 • Bibliotecar Traian Simina

7. ComisiaSNAC  – Responsabil prof. Alexandrescu Alexandra

Membri:

 • Director adj.prof. Apostol Valentina
 • Prof.Bălaşa Lorena
 • Prof.Botez Raluca

8. Comisia de inventariere a bunurilor din patrimoniu   – Responsabil prof.ing. Şdic Alexandra

Membri:

 • Prof.ing. Buciuman Florina
 • Informatician  Zgură Georgeta
 • Secretar şef Ziadin Ela
 • Administrator Mitrenca Irina Paula

9. Comisia de casare şi declasare a bunurilor din patrimoniu – Responsabil director adj. prof. Apostol Valentina

Membri:

 • Reprezentant Primarie Ţuţuianu Roxana
 • Contabil şef  Molagean Leila
 • Informatician Zgură Georgeta
 • Administrator Mitrenca Irina Paula
 • Bibliotecar Traian Simina
 • Laborant Gheorghe Mariana

10. Responsabil prelucrarea datelor cu caracter personal prof.ing. Cîrjă Elena Marilena

Membri:

 • Director adj.prof. Apostol Valentina
 • Prof.ing. Sandu Iulia
 • Prof.ing. Dumitrof Doina
 • Informatician  Zgură Georgeta
 • Bibliotecar Traian Simina

11. Comisia pentru echivalare în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue   – Responsabil prof.ing. Doina Dumitrof

Membri:

 • Prof.Bălaşa Lorena
 • Prof.Alexandrescu Alexandra