~ Anunțuri & Noutăți ~

PROFESIA DE INGINER CONSTRUCTOR - PREZENT ŞI VIITOR 27-05-2024

Comunicat

 

     Astăzi, 27.05.2024, la Facultatea de Construcții, Universitatea "Ovidius"   a avut loc jurizarea lucrărilor şi festivitatea de decernare a premiilor în cadrul concursurilor de creativitate şi inovație în construcții: " Casa visurilor mele" şi "3D Print Construct". 

Liceul Tehnologic Tomis a fost reprezentat cu succes, de şapte echipe de elevi coordonate de profesorii noştri, obţinând un Premiu III şi șase Premii speciale. Cele două concursuri menţionate fac parte din proiectul educațional "Profesia de inginer constructor - Prezent şi viitor".

Coordonatori proiect la nivelul unității școlare au fost: prof.ing. Rizescu Iulia și prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela.

 

 Director,

Prof.ing. Pînzaru Rodica Tatiana

PROFESIA DE INGINER CONSTRUCTOR PREZENT ŞI VIITOR 17-04-2024

COMUNICAT

                Astazi, 17.04.2024, s-a deşfãşurat activitatea de promovare a Facultatii de Constructii-Universitatea “Ovidius”  şi a proiectului educational “Profesia de inginer constructor. Prezent şi viitor”; în cadrul activitãţii, au fost promovate şi concursurile: “Casa visurilor mele” şi “3 D print construct”, organizate de facultate împreunã cu agenţii economici; au participat elevii interesaţi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a; din partea Fac.de Constucţii a fost d-nul conf.dr. Filip Cosmin, studenţii (foşti absolvenţi ai Liceului Tehnologic “Tomis”) Banciu Andrei şi Pãduraru Patricia

 

Coordonatori activitate:

 Prof.ing. Rizescu Iulia

Prof.ing. Ionescu Emanuela Camelia

 

PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATI 09-04-2024

ANUNŢ

 

  Înregistrarea dosarelor candidaţilor pentru etapa de pretransfer consimţit – sesiunea 2024 Dosarele candidaților, întocmite conform cererii tip, se înregistrează la sediul Liceului Tehnologic “Tomis” Constanța, (SECRETARIAT), în perioada 05 - 11 aprilie 2024.

  Programul înregistrării dosarelor:

 05.04.2024: 10.00-16.00

 08.04.2024: 10.00-16.00

09.04.2024: 10.00-16.00

10.04.2024: 10.00-16.00

11.04.2024: 08.30-13.00

  Pe coperta dosarului, candidatul va scrie următoarele:

* Numele și prenumele;

* Unitatea/unitățile de învățământ la care este titular (conform deciziei I.S.J.);

* Denumirea postului didactic pe care este titular (conform deciziei I.S.J.);

* Specialitatea postului pentru care participă

* Punctajul obținut conform fișei județene Constanța.

     PREŞEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE,

  Prof. IRINA HOGAS

CONCURS NAȚIONAL ȘTIU ȘI APLIC 01-04-2024

COMUNICAT

         La Concursul Național "Știu și Aplic - SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ȘCOLII", etapa județeană, desfășurat în data de 30 martie 2024, la Liceul Agricol Poarta Albă, elevii care au  reprezentat Liceul Tehnologic Tomis, au obținut următoarele premii:  
    - echipa clasei a X-a B Dual școală profesională, formată din elevii: B.M.Ma. și P.C.S., a obținut Premiul III;
    - echipa clasei a XI-a B liceu zi, formată din elevele A.A.S. și N.I.A., a obținut Mențiune.
          Coordonatorul celor două echipe a fost profesor ing. Ionescu Camelia Emanuela.

CONFERINȚA/ATELIERUL DE LUCRU REGIONAL 7 22-02-2024

Comunicat

 

        În data de 16 Februarie 2024, la Hotel Continental Forum, a avut loc Conferința/ Atelierul de lucru regional #7 – consultarea la nivelul Regiunii SUD – EST, cu scopul prezentării activităților demarate, privind  analiza curentă la nivel național a sectorului construcțiilor, din punct de vedere al formării profesionale continue și al instruirii, cu accent pe dezvoltarea învățământului dual la nivel de liceu tehnologic (școli profesionale din domeniul construcții, instalații și lucrări publice) și pentru activitățile inginerești. Învățământul dual va aduce un proiect interesant, un campus universitar ce urmează a se construi în municipiul Constanța, unde sectorul de construcții este bine reprezentat.  

          Această consultare/ masă- rotundă s-a desfășurat în contextul proiectului BUS4RoBOOST, proiect ce va dezvolta și implementa competențe în eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul construcțiilor.  

          Dintre parteneri ai proiectului menționăm: Universitatea Ovidius din Constanța,  Universitatea Tehnică de Construcții București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN_INCERC), Oraș Energie România (OER), S.C. Sisteme de ventilație  Hvac S.R.L., Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

          Din partea Liceului Tehnologic „Tomis”, au participat doamnele prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela și prof.ing. Buzea Elena.

Director,

Prof. ing. Pînzaru Rodica Tatiana

ACTIVITATE SISTEME GIPS-CARTON 11-12-2023

COMUNICAT

 

Astazi, 11.12 2023, s-a desfaşurat activitatea » Sisteme din gips-carton pentru pereti si plafoane; activitatea s-a desfaşurat in cadrul programului »Sãptãmâna altfel » cu participarea elevilor din clasele : IXB, XIB, XII B ; activitatea a fost sustinuta de dna Ing. Subţirica Cristina, reprezentant SINIAT ETEX Români.

 

Coordonator activitate :

Prof.ing. Rizescu Iulia

Prof.ing. Ionescu Camelia

EXERCIȚIU DE ALARMARE ÎN CAZ DE INCENDIU LA INTERIOR 24-10-2023

Comunicat

 

 

          Astăzi, 24.10. 2023, la Liceul Tehnologic “Tomis” Constanța, s-a desfășurat exercițiul practic de alarmare în caz de incendiu la interior, în intervalul de timp 10:45 – 11:05 , cu respectarea etapelor de pregătire teoretică, conform materialului prelucrat  Ghid în caz de incendiuși a procedurii interne de realizare a exercițiului practic.

          Au participat elevii claselor de liceu (IX – XII) și elevii claselor de învățământ profesional (IX – XI), personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, din cadrul unității noastre școlare.

          Activitatea a fost coordonată de către responsabilii Comisiei SSM și situații de urgență, prof.ing. Dominte Romeo si prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela împreună cu  prof.ing.Buciuman Florina și prof.ing. Tudora Paul.

 

 

          Director,                                                                        Director adjunct,

Prof.ing. Pînzaru Rodica Tatiana                                              Prof. Apostol Valentina

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2023 - 2024 31-08-2023

Dragi elevi, dragi profesori şi părinţi,

 

             Vă aşteptăm cu mare bucurie la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, care se va desfăşura luni, 11 septembrie 2023,  în curtea interioară a Liceului Tehnologic “Tomis” Constanţa.

  Pentru elevii claselor de la cursurile de zi și învățământ profesional, festivitatea de deschidere va începe la ora 10.00. 

          Pentru elevii claselor de la cursurile serale, cu frecvenţă redusă clasa a IX-a, cursuri postliceale şi şcoala de maiştri sunt aşteptaţi pentru deschiderea noului an şcolar la ora 17.00.

VIZITÃ LA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII- UNIVERSITATEA OVIDIUS 28-03-2023

COMUNICAT

          Astazi, 28 martie 2023, în cadrul programului “Şcoala altfel” s-a desfãşurat o lecţie vizitã la Facultatea de construcţii- Universitatea Ovidius, de catre elevii claselor a IX-a B si a IX-a A Dual ; în cadrul acestei activitãţi au fost prezentate laboratoarele facultãţii ,elevii noştri manifestând interes pentru parcursul lor profesional; elevii au fost îndrumaţi şi însoţiţi de cãtre: prof.ing. Dumitrof Doina, prof.ing. Gheorghe Carmen, prof.ing. Buzea Elena.

 

Coordonatori activitate:

Prof.ing. Rizescu Iulia

Prof.ing. Ionescu Camelia

COMUNICAT EXERCIŢIU DE ALARMARE ÎN CAZ DE CUTREMUR 10-03-2023

Proces Verbal,

 

     Încheiat astăzi 10.03.2023 cu prilejul executarii, în cadrul liceului, a exercițiului practic de simulare-alarmare în caz de cutremur în intervalul orar 11.35-11.45.

     La exercițiul de simulare au participat elevii claselor lX-Xll învățământ liceal, elevii claselor lX-Xl învățământ profesional,cadrele didactice,personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar aflat la acea oră în cadrul unității de învățământ.

     Desfășurarea exercițiului s-a făcut urmându-se toate recomandările Inspectoratului Școlar Județean Constanța și a Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Dobrogea” Constanța.

     Activitatea a fost concepută și coordonată de:

-prof.ing. Dominte Romeo,cadru tehnic P.S.I. și inspector P.C.

-prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela, inspector S.S.M.

 

 

            Director,                                                                           Director adjunct,

Prof.ing.Pînzaru Rodica Tatiana                                      Prof.Apostol Valentina                                        

EXERCIȚIU DE ALARMARE ÎN CAZ DE SEISM MAJOR 23-11-2022

Comunicat


          Astăzi, 11. XI. 2022, la Liceul Tehnologic “Tomis” Constanța, s-a desfășurat exercițiul practic de alarmare în caz de seism major, în intervalul de timp 11.30 – 11.40, cu respectarea etapelor de pregătire teoretică, conform materialului prelucrat Ghid în caz de cutremurși de realizare a exercițiului practic.

       Au participat elevii claselor de liceu (IX – XII) și elevii claselor de învățământ profesional (IX – XI), personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, din cadrul unității noastre școlare.

          Activitatea a fost coordonată de către responsbilii Comisiei SSM și Situații de Urgență, prof.ing. Dominte Romeo și prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela.

 

 

                    Director,                                                                              Director adjunct,

Prof.ing. Pînzaru Rodica Tatiana                                              Prof. Apostol Valentina

CONTINUARE ÎNFRĂŢIRE CU LICEUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC INÖNÜ ANADOLU 23-11-2022

Comunicat

 

         În perioada 16-18 noiembrie 2022, Liceul Tehnologic Tomis a încheiat un acord de continuare a înfrățirii cu Liceul Profesional şi Tehnic Inönü Anadolu Istanbul, Turcia pentru a avea o contribuție importantă la relațiile de cooperare și prietenie în toate domeniile educaționale.

         De asemenea s-a stabilit cadrul logistic corespunzător participării la concursul BALKAN JUNIOR, prin efectuarea de activități specifice și colaborarea interinstituțională dintre părți.

EXERCITIU DE ALARMARE ÎN CAZ DE CUTREMUR 11-11-2022

Comunicat

 

 

          Astăzi, 11. XI. 2022, la Liceul Tehnologic Tomis Constanța, s-a desfășurat exercițiul practic de alarmare în caz de seism major, în intervalul de timp 11.30 – 11.40, cu respectarea etapelor de pregătire teoretică, conform materialului prelucrat Ghid în caz de cutremurși de realizare a exercițiului practic.

          Au participat elevii claselor de liceu (IX – XII) și elevii claselor de învățământ profesional (IX – XI), personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, din cadrul unității noastre școlare.

          Activitatea a fost coordonată de către responsbilii Comisiei ssm și situații de urgență, prof.ing. Dominte Romeo și prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela.

 

 

          Director,                                                                        Director adjunct,

Prof.ing. Pînzaru Rodica Tatiana                                   prof. Apostol Valentina

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2022-2023 02-09-2022

 

Dragi elevi mai mici şi mai mari, dragi profesori şi părinţi,


            Suntem nerăbdători să vă revedem pe toţi cei care aparţineţi comunităţii noastre de tomistehnişti şi să vă cunoaştem pe cei care aţi ales să vă alăturaţi nouă din acest an şcolar pentru o  nouă etapă de cunoaştere şi formare sub egida performanţei şi a calităţii!

             Vă aşteptăm cu mare bucurie la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, care se va desfăşura luni, 05 septembrie 2022, la ora 10.00, în curtea interioară a Liceului Tehnologic “Tomis” Constanţa.

             Elevii claselor de la cursurile serale, cu frecvenţă redusă clasa a IX-a, cursuri postliceale şi şcoala de maiştri sunt aşteptaţi pentru deschiderea noului an şcolar la ora 17.00.

TRANSFER ELEVI 23-08-2022

 

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ

SITUAȚIA IERARHICĂ A SOLUȚIONĂRII CERERILOR DE TRANSFER ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL I/ ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

 

Nr

crt

Numele si prenumele elevului

Unitatea de invatamant de provenienta/clasa

Clasa

Media generala obtinuta

Transferul aprobat

1.

Camburu Traian - Stefan

Liceul Energetic Constanta /Clasa a IX

a Xa A

8.85

Aprobat

2.

Dogaru Mario Alexandru

Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”/

Clasa a IX

a Xa B

7.29

Aprobat

3.

Cruceru Andrei - Emanuel

Liceul Tehnologic “N.Dumitrescu” Cumpana/

 Clasa a IX

a Xa B

7.28

Aprobat

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE DIFERENŢE 05-08-2022

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE DIFERENŢE

 

Nr. crt.

Disciplina

Data

Ora

Sala/etaj

1

ISTORIE 

08.08.2022

10.00

11/ PARTER

2

DISCIPLINE TEHNICE – MECANICĂ

09.08.2022

10.00

11/ PARTER

3

BIOLOGIE 

10.08.2022

10.00

11/ PARTER

4

DISCIPLINE TEHNICE – CONSTRUCȚII

11.08.2022

10.00

11/ PARTER

5.

GEOGRAFIE

16.08.2022

10.00

11/ PARTER

ÎNSCRIERE ÎN CLASA a IX- a LICEU 14-07-2022

ANUNȚ

Înscrierea în  clasa a IX-a liceu pentru anul școlar 2022-2023

la Liceul Tehnologic « Tomis » Constanţa, se desfăşoară în perioada

15 iulie – 20 iulie 2022, după următorul program:

 

Vineri, 15 iulie: 09.30 – 15.00

Luni – miercuri, 18 – 20 iulie: 9.30 – 15.30

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (SE PREZINTĂ CU DOSARUL COMPLET):

 1. Dosar PVC.
 2. Cererea de înscriere completată, semnată.Se va completa cererea conform domeniului la care elevul este repartizat: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Producţie media.(Cererea tip se ridică din secretariat sau de pe Site www.liceultehnologictomis.ro).
 3. Acord privind prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal.Se va completa şi semna.(se ridică din secretariat sau de pe Site www.liceultehnologictomis.ro.).
 4. Copii simple, NELEGALIZATE, ale cărţilor de identitate (elev şi ambii parinţi/parinte).
 5. Copie SIMPLĂ a certificatului de naştere al elevului.
 6. Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – ORIGINAL.
 7. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale) – ORIGINAL.
 8. Fișa medicală ( anexa 1 – de la medicul de familie).

TOATE DOCUMENTELE VOR FI PUSE ÎN FOLII ŞI  DOSAR.

NU SE VOR ATAŞA ALTE DOCUMENTE.

NOTE: 

LA ÎNSCRIERE se prezintă unul din părinţi/tutori.

          Conform metodologiei, candidații care, în perioada menționată ( 15 iulie – 20 iulie 2022) nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia Județeană de Admitere.

         Acești candidați vor fi repartizați de către Comisia Județeană de Admitere pe locurile rămase libere după rezolvarea cazurilor speciale.

         Pentru descărcarea acordului şi a cererilor, accesati link-ul:

https://liceultehnologictomis.ro/Inscriere-clasa-a-IX-a-liceu 

DIRECTOR,

Prof.ing. Rodica – Tatiana PÎNZARU

PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE ORAŞULUI MEU 23-06-2022

COMUNICAT

 

La Liceul Tehnologic “Tomis”, în perioada 15 – 22. 06. 2022, au fost finalizate activităţile proiectului cu participare regională “PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE ORAŞULUI MEU”, ediţia a VII-a, iunie 2022. Coordonatorii proiectului sunt: prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela şi director prof.ing. Pînzaru Rodica Tatiana, iar activitatea principală a proiectului a fost Simpozionul cu participare regională, având acelaşi titlu.

 

Director,                                                              Coordonator  proiect,

Prof.ing. Pînzaru Rodica – Tatiana                 Prof.ing. Ionescu Camelia-Emanuela

CLUBUL DE ROBOTICA - PREGATIRI PENTRU OLIMPIADA LA LICEUL TEHNOLOGIC TOMIS 20-06-2022

COMUNICAT

ASOCIATIA MAKE SENSE si LICEUL TEHNOLOGIC TOMIS sunt alaturi de copiii preocupati de domeniile robotica si inteligenta artificiala si, pentru sustinerea acestora au semnat un acord de parteneriat cu scopul infiintarii si functionarii CERCULUI DE ROBOTICA - "TOMIS"

https://www.facebook.com/100000681395986/posts/pfbid02yrnLxKXyWJLTaTQQ5LTEk6L2vCh5ERJQrtaZ1Hy7KydR5myBZhcLLsyQXKaXioJql/?d=n

http://www.radioconstanta.ro/2022/06/19/audio-foto-doi-elevi-constanteni-au-realizat-o-masinuta-inteligenta-care-se-deplaseaza-singura-si-recunoaste-semne-de-circulatie/

EXPOZIŢIA FAŢĂ ÎN FAŢĂ TEHNICIAN OPERATOR PROCESARE TEXT/IMAGINE 09-06-2022

Expoziţia FAŢĂ ÎN FAŢĂ a elevilor de la Liceul Tehnologic Tomis, clasa a IX-a, Tehnician operator procesare text imagine - grafică vectorială în Coreldraw.

https://fb.watch/dxxfJKR2Kq/


FORMULARUL DIGITAL DE INTRARE IN ROMANIA 23-12-2021

Începând din 20 decembrie 2021, formularul digital de intrare în România poate fi completat electronic, accesând site-ul https://plf.gov.ro/

SITUATIE VACCIN 05-11-2021

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A PERSONALULUI VACCINAT

DIN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LA DATA DE  05.11.2021

 

 

 

Numărul persoanelor  vaccinate împotriva Covid - 19 cu cel puţin o doză din unitatea de învăţământ

Ponderea personalului

vaccinat

 

42

 

66,67%

 

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2021 - 2022 09-09-2021

Dragi elevi mai mici şi mai mari, dragi profesori şi părinţi,

Suntem nerăbdători să vă revedem pe toţi cei care aparţineţi comunităţii noastre de tomistehnişti şi să vă cunoaştem pe cei care aţi ales să vă alăturaţi nouă din acest an şcolar pentru o  nouă etapă de cunoaştere şi formare sub egida performanţei şi a calităţii!

            Vă aşteptăm cu mare bucurie la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, care se va desfăşura luni, 13 septembrie 2021, la ora 10.00, în curtea interioară a Liceului Tehnologic “Tomis” Constanţa, respectând regulile de distanţare fizică şi purtarea măştii de protecţie, atât în curtea şcolii, cât şi în interiorul acesteia.

            Elevii claselor de la cursurile serale, cu frecvenţă redusă clasa a IX-a, cursuri postliceale şi şcoala de maiştri sunt aşteptaţi pentru deschiderea noului an şcolar la ora 17.00, în aceleaşi condiţii.

            După cuvântul de salut al conducerii şcolii, diriginţii vor prelua clasele şi elevii vor fi conduşi în sălile de curs pentru distribuirea manualelor şi informarea lor asupra orarului, circuitelor de acces şi ieşire din şcoală, Regulamentul de Ordine Interioară, reguli de sănătate şi securitate.

            Eliberarea spaţiilor claselor pentru aerisire şi dezinfecţie se va face cel târziu la ora 12.30

TEME DE PROIECT NIVEL 5, SESIUNEA FEBRUARIE 2021 20-11-2020

 

       In sectiunea "Lista temelor de proiect" sunt postate temele proiectelor in vederea sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal, Nivel 5, sesiunea februarie 2021.

DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2020 - 2021 11-09-2020

Deschiderea anului şcolar 2020 – 2021

           Începutul de an şcolar 2020 – 2021 se va desfăşura în condiţii speciale, determinate de contextul epidemiologic actual. Măsurile luate în vederea limitării răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 5487/2020 și Ministerului Sănătății nr.1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, au fost validate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, şi cuprind următoarele:

 • Începând din data de 15.09.2020, cursurile se desfăşoară conform scenariului 1 (Participarea zilnică a tuturor  elevilor din  clasele IX - XII, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de igiena si protecție.
 • Cursurile pentru şcoala postliceală, şcoala de maiştri ţi curs seral se vor desfăşura în Scenariul 2.
  • Datele de conectare ale elevilor din clasele de la cursuri serale, şcoala postliceală şi şcoala de maiştri sunt cunoscute de aceştia din anul şcolar precedent. Dacă întâmpină dificultăţi la conectare, elevii vor semnala acest lucru dirigintelui.
 • Deschiderea anului şcolar se va desfăşura faţă în faţă cu distanţare, pentru clasele a IX – a şi a IX –a şcoală profesională, pentru fiecare clasă, în organizarea dirigintelui, în data de 14.09.2020, ora 10.00.
 • Deschiderea anului şcolar se va desfăşura on-line, pentru celelalte clase, în organizarea dirigintelui, în data de 14.09.2020, ora 13.50.
 • În acelaşi context epidemiologic actual la Liceul Tehnologic “Tomis” s-au elaborat urmatoarele proceduri operaţionale:

-       Procedura privind măsurile de protecţie pentru prevenirea răspânidirii infectării cu SARS Cov2 şi derularea activităţii didactice la nivelul unităţii de învăţământ;

-       Procedura operaţională privind reglementarea accesului persoanelor în unitatea de învăţământ precum şi stabilirea circuitelor pentru intrarea/ieşirea elevilor şi cadrelor didactice în unitatea de învăţământ;

-       Procedura de sistem de început de an şcolar Scenariul verde;

-       Procedura operaţională de sistem început de an şcolar Scenariul hibrid;

-       Afişarea pe site şi la avizierul de la intrarea în instituţie a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea infecţiilor cu SARS Cov2;

Organizarea activităţii, începând din data de 15.09.2020, se va desfăşura respectând următoarele repere:

 1. Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) s-a realizat prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure “trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. La intrarea în școală și pe coridoare, în fiecare clasă sunt așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în fiecare clasa sunt afișate materiale de informare privind măsurile de igienă/protecție. Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.În toata incinta unităţii de învăţământ se vor respecta circuitele funcţionale de intrare/ieşire. Calea de intrare/ieşire a elevilor va fi diferită de cea a profesorilor .

Conducerea unităţii de învăţământ a numit prin decizie un responsabil cu coordonarea activităţilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov2 care va ţine permanent legătura cu DSP şi ISJ;

 1. Clasele de liceu (IX – XII), care  învață în intervalul 07.30-12.25 au accesul şi ieșirea prin curtea interioară (Intrarea elevilor);
 2. Clasele de liceu (IX – XII), care  învață în intervalul 13.00-17.55 au accesul şi ieșirea prin curtea interioară (Intrarea elevilor);
 3. Organizarea sălilor de clasă

– Sala de clasă este amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, prin dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi;

– Elevii îşi păstrează locul ocupat în bancă pe toata durata semestrului I

– Băncile sunt poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

– Clasele IX – XII se împart în două jumătăți,  alfabetic. Prima jumătate va veni la cursuri în intervalul 7.30 – 12.25, iar a doua jumătate în intervalul orar 13.00 – 17.55.

– Va fi păstrată componența grupelor/claselor;

– Deplasarea elevilor în interiorul instituției este limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare.

– Vor fi limitate deplasările în interiorul clasei, pe cât posibil;

– Fiecare elev are un marker personal pe care îl utilizează atunci când scrie pe tablă

– Fiecare profesor are un marker personal pe care îl utilizează atunci când scrie pe tablă

– Este interzis schimbul de obiecte personale (cărți, caiete, instrumente de scris, etc);

– Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei;

 – Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;

– Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.

– Coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate sunt amplasate la fiecare intrare în şcoală.

3. Organizarea programului școlar

 • Orele de curs vor avea ca durată 45 minute şi pauza va avea 5 minute, ceea ce asigură dezinfecţia dintre schimburi (12.25 - 13.00)
 • Durata ore de curs – dimineaţă

07,30 – 08,15

08,20 – 09,05

09,10 – 09,55

10,00 – 10,45

10,50 – 11,35

11,40 – 12,25

 • Durata ore de curs – după amiază

13,00 – 13,45

13,50 – 14,35

14,40 – 15,25

15,30 – 16,15

16,20 – 17,05

17,10 – 17,55


-        Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;

– Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.

– Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, etc.). Fiecare elev va avea marker personal pentru tablă. 

Organizarea activității în laboratoarele de informatică

 • Elevii nu vin în sala de laborator cu obiectele personale de tip haină/rucsac etc. ;
 • În cazul în care numărul de elevi o permite

  –  se păstrează o masă liberă între ei

  – se păstrează liberă zona aflată în dreptul unei ferestre, așa încât să poată fi realizată aerisirea spațiului pe toată durata folosirii laboratorului;

 • Elevii întră în laborator sub supravegherea cadrului didactic și ocupă locurile fiecărui rând, începând din spatele clasei, către tablă. Ieșirea din laborator a elevilor are loc în ordine inversă celei de la intrare;
 • Fiecare elev are asociat un post de lucru, care nu se va schimba pe parcursul semestrului. Fiecare profesor va păstra  „oglinda” fiecărei clase și se va asigura la începutul orei de respectarea ei;
 • Dezinfectarea mâinilor (atât pentru elevi cât și pentru profesor), înainte de intrarea în laborator, folosind dispenser-ul de pe hol.
 • Fiecare elev are un marker personal pentru tabla albă;
 • La începerea unei ore/modul de 2 sau 3 ore, profesorul pulverizeaza dezinfectant pe suprafata ce urmeaza a fi folosita de elevi, (tastatură, mouse, panoul frontal al calculatorului, blatul mesei) şi fiecare elev şterge propria stație de lucru cu un servețel de hârtie. Șervețelele se colectează la sfârşitul orei, la ieşirea elevilor din laborator, într-un coş cu capac;
 • Zilnic, înainte de prima oră de curs în fiecare laborator se va realiza dezinfecţia suprafeţelor şi aerisirea laboratorului.

Organizarea activităților sportive

– Se pot desfășura doar activităţi fizice care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;

– Elevii trebuie să aibă echipament adecvat orei de educaţie fizică;

– Echipamentele sportive folosite vor fi  dezinfectate corespunzător;

 – Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;

– Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

– La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

5. Protocol de triaj

Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea elevului la cursuri. În eventualitatea în care un părinte decide ca fiul/fiica sa să nu se prezinte la cursuri, acesta va fi informat că revenirea copilului la cursuri în zilele următoare se va face obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul. Părintele va transmite mesaj către dirigintele fiului/fiicei sale şi o va aduce personal la secretariat în ziua revenirii fiului/fiicei la cursuri.

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:

– cei cu temperatură mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;

– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;

 – cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:

– când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile de mai sus;

– dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2;

– cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători/prurit);

La prima oră de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;

-În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare – adica vor fi separate de restul colectivitatii într-o încăpere “izolator”, până vor fi preluaţi de părinţi sau de un cadru medical;

- cadrele didactice vor folosi cataloage individuale, urmând ca noatarea elevilor în catalogul clasei să se facă după un grafic stabilit de conducerea unităţii. După fiecare utilizare a cataloagelor, acestea se dezinfectează corespunzator.

-Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar;

– Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.

PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA INFECȚIILOR CU SARS Cov2- 10-09-2020

 

Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu

CORONAVIRUS -  SARS-Cov2

Conform ORDINULUI MEC/MS nr. 5.487/1.494/2020

 

 1. Afișarea pe site-ul  instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS;
 2. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toate persoanele care intră în unitatea de învățământ;
 3. Asigurarea unei rezerve de măști disponibile la intrarea în unitate;
 4. Realizarea triajului epidemiologic de către o persoană desemnată în acest sens de către conducerea școlii, prin verificarea temperaturii fiecărui elev și cadru didactic;
 5. Asigurarea la nivelul fiecărei clase a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția mâinilor și a suprafețelor;
 6. Băncile din sălile de clasă vor fi așezate la minim 1 metru distanță;
 7. Elevii își vor păstra același loc în sala de clasă de la începutul anului școlar;
 8. Activitățile didactice pe grupe sunt interzise;
 9. În toată incinta unității de învățământ se vor respecta circuitele funcționale de intrare-ieșire.

10.  Calea de intrare-ieșire a elevilor va fi diferită de cea a profesorilor.

11.  Pe toată durata cursurilor purtarea măștilor este obligatorie, atât de către elevi, cât și de către personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

12.  Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov2 care se va asigura de respectarea măsurilor impuse;

13.  Se interzice schimbul de obiecte personale sau jucării între elevi și/sau profesori;

14.  Sălile de clasă vor fi aerisite zilnic înainte cu 30 de minute de începerea cursurilor;

15.  Accesul persoanelor străine este interzis în unitatea de învățământ, ședințele cu părinții se vor susține online sau individual;

16.  Jocurile de contact sau cele cu mingea sunt interzise la ora de educație fizică și sport;

17.  Elevii care prezintă simptome ale virusului SARS-Cov2 sau temperatură mai mare de 37,3˚ vor fi separați de restul colectivității într-o încăpere „izolator”, până vor fi preluați de părinți sau de un cadru medical.

18.  Se recomandă folosirea de către profesori a unor cataloage individuale, urmând ca notarea elevilor în catalogul clasei să se facă după un grafic stabilit de conducerea unității. După fiecare utilizare a cataloagelor, acestea se dezinfectează corespunzător.

19.  În cazul unui lucrător confirmat cu SARS-Cov2, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice.

 

Director,

Prof. Dumitrașcu Cornel - Mihail

 

ÎNSCRIERE EXAMEN DE BACALAUREAT NAŢIONAL 2020 - SESIUNEA IUNIE-IULIE 03-06-2020

ANUNŢ!

Conform procedurii MEC nr. 239/28.05.2020, în perioada 3 – 10 iuniecandidații completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă documentele-tip de înscriere. 

Vă rugăm să utilizați doar formularele atașate, să le completați cu pix/cerneală albastră, să le scanați într-un fișier în format.pdf   cu numele și prenumele dvs., pe care să îl transmiteți pe adresa de e-mail bacliceultomis@gmail.com, adresă de la care veți primi confirmare de primire.  În mesaj, la subiect, vă rugăm să scrieți numele, prenumele și clasa.

Documentele pe care trebuie să le transmiteți sunt următoarele:

pentru candidaţii din promoţia curentă:

-         Cerere de înscriere – Anexa_2 ;

-         Copia C.I. ;

-         Numărul de telefon pentru a vă contacta

pentru candidaţii din promoţia anterioară:

-         Cerere de înscriere – Anexa_2 ;

-         Copia C.I.; copie certificat de naştere; copie certificat de căsătorie (daca este cazul);

-         Foaia matricolă IX - XII/XIII/XIV în original;

-         Adeverinţă recunoaştere note obţinute în sesiunile anterioare;

-      Adeverinţă în care să se specifice  de cate ori a susţinut examenul de bacalaureat;

-         Taxa pentru candidaţii care susţin examenul de bacalaureat a treia oara.

-         Numărul de telefon pentru a vă contacta

CONT TAXA BACALAUREAT: RO25TREZ23121E330500XXXX

După perioada de înscriere vă vom comunica data la care veți veni pentru a semna Anexa 1 (tabelul de înscriere) și veți depune/veți prezenta  documentele în original împreună cu o copie a chitanței/dovada plății.

Pentru candidaţii care nu au posibilitatea înscrierii online, se pot înscrie la secretariatul liceului în perioada 03-10 iunie 2020 în intervalul orar 0900 -1200.

GRAFIC DE DESFASURARE EXAMEN CERTIFICARE NIVEL 4 02-06-2020

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ABSOLVENŢILOR  ÎNVĂŢĂMȂNTULUI  LICEAL FILIERA TEHNOLOGICA PENTRU ANUL SCOLAR 2019 – 2020 – NIVEL 4

SESIUNEA IUNIE

PROFIL

DOMENIUL

CALIFICARE PROFESIONALĂ

LOC DE DESFĂŞURARE

DATA ŞI ORA

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Liceul Tehnologic “Tomis”

Sala 37

03.06.2020

Ora:12.00

Tehnic

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Tehnician desenator pentru construcții și instalații

Liceul Tehnologic “Tomis”

Sala 15

 

03.06.2020

Ora :12.00

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Liceul Tehnologic “Tomis”

Sala 37

 

03.06.2020

Ora :12.00

 

Preşedinte,

Prof. ing. Pînzaru Rodica Tatiana 

ANUNT IMPORTANT - SOLICITARI ONLINE 21-05-2020

 21.05.2020

ANUNŢ IMPORTANT! 

          În contextul actual, al Stării de alertă, solicitările se transmit, în continuare online, pe mail-urile liceului:liceultomis@gmail.comcontact@liceultehnologictomis.ro .

        Toate informaţiile de interes general sunt postate pe site-ul instituţiei: www.liceultehnologictomis.ro. Se pot solicita informaţii şi programări la numerele de telefon ale liceului – 0341.405.810 şi 0341.405.811, în intervalul orar 1400 – 1600 de luni până vineri.

         Documente se eliberează titularului, pe baza cărţii de identitate de luni până joi în program 13.00 - 15.00.

          Vineri nu se eliberează documente şcolare.

 

Director,

Prof. Cornel Mihail Dumitraşcu

SĂPTĂMÂNA MESERIILOR - MARTIE 2020 03-03-2020

COMUNICAT

                   În perioada 24 februarie-27 martie 2020, la nivelul unităților de învățământ care au ofertă educațională, an școlar 2020-2021 pentru învățământul profesional , se desfășoară acțiunea "Săptămâna meseriilor", vizând următoarele:
         - promovarea învățământului profesional;
         - informarea privind beneficiile acestei forme de pregătire;
         - oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, condiții de admitere. 

                  Cu  această ocazie, Liceul Tehnologic “TOMIS” organizează “Ziua Portilor Deschise , ȋn data  de 05 martie 2020, ȋn intervalul orar 9-11.

                  Sunt aşteptaţi  elevii claselor a VIII-a ȋnsoţiţi de profesori şi părinţi.

ANIVERSARE 89 DE ANI DE LA INFIINTAREA LICEULUI-NOIEMBRIE 2019 29-11-2019

COMUNICAT

     Regele Ferdinand spunea “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”;

      Iata-ne și pe noi, in acestă zi minunată de noiembrie serbând impreuna, elevi si profesori, Ziua Scolii noastre, Liceul Tehnologic “Tomis”.

     Am început, asa cum se cuvine, cu slujba de sfeştanie şi am continuat cu spectacolul pus la cale de elevii noştri talentaţi care ne-au încântat cu interpretare muzicală pop vocală şi chitară, dans contemporan, modernul beat-box dar şi tradiţionalul dans Pamporea.

      La mulţi ani Liceul Tehnologic “Tomis”, cea mai veche școală de arte și meserii din Dobrogea!

 

SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DONATE 28-11-2019

COMUNICAT

              Săptămâna Fructelor și Legumelor donate, activitate in cadrul SNAC la Liceul Tehnologic Tomis unde copii si profesori deopotriva au ales sa doneze batrânilor de la Centrul Pentru Persoane Vârstnice.

             Prin aceste actiuni de voluntariat urmarim sa dezvoltăm la elevi responsabilitatea, implicarea și calitățile personale în care respectul, sensibilitatea și empatia sunt valori esențiale pentru raportarea la sine și la ceilalți.

ACTIVITATE - CONCURS DOBROGEA ÎN ISTORIA ROMÂNIEI - NOIEMBRIE 2019 20-11-2019

COMUNICAT

 

             Astăzi, 20.11.2019, în cadrul Zilelor Dobrogei, s-a desfășurat la Liceul Tehnologic “Tomis“ activitatea- concurs " Dobrogea în istoria României ", în parteneriat cu Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida"  ai cărei reprezentanţi - un echipaj de 5 elevi coordonaţi de prof. Georgeta Topoleanu au fost invitaţi în şcoala noastră pentru a se “întrece” în cunoștințe despre istoria Dobrogei cu echipajul școlii noastre coordonat de prof. Nedelcu Izabela.

             Ambele echipe au câștigat câte cinci prieteni, pe final concursul transformându-se într-o frumoasă dezbatere despre diversitatea şi frumuseţea Dobrogei!

 

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT - ASOCIAȚIA ROMÂNIA - DACIA CASA NOASTRA 29-10-2019

COMUNICAT

 

         Astăzi,  29.10.2019, la Liceul Tehnologic “Tomis” s-a desfășurat  activitatea de promovare a istoriei antice prin activități de voluntariat, activitate susținută de invitații nostri Asociația “România-Dacia casa noastra”.

Multumim pentru prezență și implicare  invitaților!

ŞCOALA ALTFEL - DEZBATERI ATITUDINEA CONTEAZĂ 21-10-2019

COMUNICAT

         În săptămâna Şcoala Altfel, au avul loc dezbateri în cadrul activităţii "Atitudinea conteaza". 

PROIECT INTERNAŢIONAL BALKAN JUNIOR - 17-19 OCTOMBRIE 2019 17-10-2019

COMUNICAT

 

               În perioada 17-19 octombrie în Liceul Tehnologic Tomis din Constanţa vor sosi directorii şi mentorii din 8 ţări balcanice, Turcia, Serbia , Muntenegru, Croaţia, Slovenia, Macedonia, Bosnia şi Hetegovina şi Romania, din cadrul proiectului Balkan Junior, pentru a stabili subiectele pentru probele practice şi teoretice pentru cea de a 8-a competiţie internaţională dintre cele 8 state. Conform protocolului stabilit în fiecere an mentorii din cadrul proiectului se întâlnesc în luna octombrie, propun teme pentru partea practică din domeniul tehnologii şi subiecte pentru proba teoretică din acelaşi domeniu. Dupa consultări tema aleasă şi subiectele propuse vor fi prezentate în şcolile participante, elevii având la dispoziţie 6 luni pentru a se pregăti pentru competiţie, care are loc în fiecare an în luna mai din următorul an. După finalizarea discuţiilor dintre mentori vom reveni cu amănunte.

ACTIVITATE DOBROGEA INTERETNICA - OCTOMBRIE 2019 17-10-2019

COMUNICAT

 

     Astazi, 17.10.2019, ora 12,00 a avut loc activitatea "Dobrogea interetnica" in cadrul Proiectului realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta. 

     La activitate au participat elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a si cadre didactice.

 

 

DISTRUGE ZIDUL INDIFERENȚEI -TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT 01-10-2019

COMUNICAT

 

             Marti, 01.10.2019, la Liceul Tehnologic ”Tomis” Constanța s-au desfășurat activitățile de prevenire în cadrul campaniei  naționale “DISTRUGE ZIDUL INDIFERENȚEI”, și în cadrul proiectului  național “Ia atitudine! Împreuna pentru siguranța ta” activități realizate de ANITP Constanța prin reprezentantul Avarvarei Adrian Edward, inspector de  specialitate în cadrul agenției mai sus menționate.

              La activități au fost prezenți 100 de elevi ai liceului din clasele IX-XII și cadre didactice.

 

ÎNSCRIERI ŞCOALA PROFESIONALĂ - AN ŞCOLAR 2019-2020 19-07-2019

AICI SE FAC ÎNSCRIERI PENTRU ŞCOALA PROFESIONALĂ

 

     Continuă înscrierile pentru şcoala profesională - calificarea SUDOR, pentru anul şcolar 2019-2020.

 

PARTENERIAT IN DOMENIUL CONSTRUCTII -SAINT GOBAIN 11-06-2019

Parteneriat în domeniul construcții și instalații

 SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUSTS ROMÂNIA

 

            La Liceul Tehnologic ”TOMIS” a fost prezentă în data de 10 iunie 2019 firma SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA, ai căror reprezentanți au pus în aplicare cele mai noi tehnologii și materiale din domeniu, în cadrul unui curs de prezentare teoretic și cu aplicații practice demonstrative. La acest curs au fost prezenți 45 de elevi de la cursurile de zi, seral, școala de maiștri și postliceale, cadre didactice ingineri de specialitate, interesați de soluțiile inovatoare ale Companiilor Rigips, Isover și Weber.

            În cadrul parteneriatului încheiat, firma este prezentă pentru a doua oară în liceul nostru și colaborarea va continua și în anii școlari următori, coordonarea acestui proiect fiind asigurată de doamna inginer Dumitrof Doina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL DE SCOALA EUROPEANA - 4 IUNIE 2019 04-06-2019

COMUNICAT

         Cu mândrie si bucurie am primit astăzi, în cadru festiv la Palatul Parlamentului, pentru a doua oara consecutiv, titlul de “Școală Europeană”, clasându-ne pe un binemeritat loc 19 din 136 de participanți din întreaga țară!

Director,

Prof. Cornel Mihail Dumitrascu

EDUCAȚIA NE UNEȘTE 30-05-2019

”Educația ne unește”

Viziune asupra viitorului educației în România

Concluzii

 

La dezbaterea cu tema „Educaţia ne uneşte”, desfãşuratã la Liceul Tehnologic „TOMIS” Constanţa în data de 30.05.2019,  au participat părinții elevilor, cadre didactice, elevi şi agenţi economici, care și-au manifestat îngrijorarea faţã de sistemul de învãţãmânt, care este incoerent şi în continuã transformare, neexistând predictibilitatea procesului de formare şi educare a tinerilor.

CURS TEORETIC SI PRACTIC - 9 MAI 2019 09-05-2019

CURS TEORETIC SI PRACTIC

LA MAISTRI CONSTRUCTII- GAMA PRIMUS

            Patru Mâini , este un producător român de materiale de construcții și integrator de servicii și soluții pentru personalizarea caselor.

            De aceea, a fost organizat în 08 mai 2019, un curs teoretic și practic aplicativ,pentru maistri dar si pentru cei interesaţi de  mortare si adezivi pentru lucrări de tencuieli, aplicabile la interior şi exterior pentru diferite situaţii şi cu anumite cerinţe, specific domeniului Construcţii.

            Portofoliul Patru Mâini cuprinde gama Primus care se adresează meșterilor, ajutând orice lucrare să aibă o bază puternică în interior, şi gama Optimus care este destinată arhitecților, inginerilor sau beneficiarilor, ajutând  orice lucrare să ia forma finală.

            Principalele atribute ale produselor Patru Mâini sunt durabilitatea şi performanţa – ambele susţinute de procesul de producţie complet automatizat și de calitatea materiilor prime.

Coordonator,

Prof.ing. Rizescu Iulia

CONCURSUL INTERREGIONAL TERMOIZOLATORUL EFICIENT - MAI 2019 09-05-2019

CONCURSUL  INTERREGIONAL TERMOIZOLATORUL EFICIENT

 

      In perioada  20-21 mai  2019,  se va desfasoara concursul  interregional Termoizolatorul eficient ,organizat de ROKWOOL ROMANIA si Colegiul Tehnic Anghel Saligny din Bucuresti.

         Colegiul Tehnic "Tomis", participa la concurs cu 2 elevi de la clasa a X-a A . iniţierea elevilor este asigurată de către instructor Iulian Tanasa, reprezentantul ROKWOOL ROMANIA şi de  maistru instructor Petrişor Francisc.

Coordonarea  activităţilor este asigurată de prof.ing. Rizescu Iulia ,

EDUCAȚIA NE UNEȘTE - 9 MAI 2019 09-05-2019

”EDUCAȚIA NE UNEȘTE”

Viziune asupra viitorului educației în România

Concluzii

 

            La dezbaterea desfãşuratã la Liceul Tehnologic „TOMIS” Constanţa au participat în număr foarte mare părinții elevilor, cadre didactice, agenți economici, elevi din învăţământul seral şi postliceal (parte din ei și părinți), într-o primă reuniune, şi elevii din învăţământul liceal zi, care s-au arătat interesați de tema dezbătută și care și-au exprimat pertinent părerea.

             Am stimulat participarea la dezbateri a celor prezenţi, oferindu-le cuvântul pe parcurs, și au fost notate toate opiniile, atât pro cât şi contra.

PROIECT JUDETEAN-PERSONALITATI MARCANTE ALE ORASULUI MEU - 2019 19-04-2019

               Stimati colegi,

     Avem placerea de a va invita sa participati, impreuna cu elevii d-voastra, la editia a VI-a a Simpozionului regional "PERSONALITATI MARCANTE ALE ORASULUI MEU", desfasurat online si organizat de Liceul Tehnologic "Tomis" Constanta.

     Atasat, gasiti Acordul de parteneriat, Fisa/ Formularul de inscriere si Regulamentul de organizare a simpozionului pentru cele doua sectiuni: elevi si cadre didactice.  Mentionam ca lucrarile impreuna cu fisele, respectiv  formularele de inscriere se pot trimite pana la data de  15 mai  2019, pe adresa de e-mail tomisproiect@yahoo.com

            Proiectul este inscris in CAERI  2019, aprobat de M.E.N. la pozitia 861.

 Va asteptam cu drag!

 Cu consideratie,

Echipa de proiect


 persoana de  contactat - prof. Emanuela Ionescu,  tel. 0741213910

DIN NOU PREMIANTI LA CONCURSUL MADE FOR EUROPE 2019 22-03-2019

Din nou premianți la Concursul Național ”Made for Europe”

22 martie 2019

 

 

            LICEUL TEHNOLOGIC „TOMIS” CONSTANȚA  a obținut PREMIUL I și PREMIUL DE POPULARITATE  la faza județeană a Concursului Național ”Made for Europe”, care s-a desfășurat la Palatul Copiilor din Constanța, vineri, 22 martie 2019.

            Prezentarea produsului final ”Portofoliu cu materiale de instruire” al proiectului Erasmus+ cu nr. 2017-1-RO01-KA102-035801 și cu titlul “Calitate în formarea profesională la standarde europene a viitorilor tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații” a fost realizată de elevul ȘERBAN CRISTIAN din clasa a XII-a, participant la stagiul de formare profesională din Portugalia în cadrul acestui proiect.

            Premiile încununează munca susținută depusă de profesorii coordonatori Dumitrof Doina și Sandu Iulia, ca recunoaștere a efortului constant pentru creșterea rezultatelor Liceului Tehnologic ”Tomis” și deschiderea acestuia către dimensiunea europeană a educației și îmbunătățirii calității procesului de învățământ profesional tehnic.

            Ne mândrim cu aceste rezultate, care ne onorează. Dorim succes mai departe la faza națională echipei reprezentative a liceului!

 

Responsabil proiect,

Prof. ing. SANDU IULIA

 

O CLASĂ DECORATĂ CU INIMA CURATĂ - DECEMBRIE 2018 12-12-2018

COMUNICAT


         Astazi, 12.12.2018, la Liceul Tehnologic Tomis s-a desfasurat concursul “O clasa decorata cu inima curata” din cadrul proiectului educativ “Cultura organizationala se cladeste in fiecare zi”, activitate initiata de Consiliul Scolar al elevilor din cadrul liceului.

BUNĂTĂŢILE LUI MOŞ CRĂCIUN - DECEMBRIE 2018 12-12-2018

COMUNICAT

              Astazi, 12.12.2018, la Liceul Tehnologic Tomis, s-a desfasurat , ca in fiecare an, activitatea de voluntariat din cadrul SNAC “Bunatatile lui Mos Craciun”, activitate initiata de Consiliul Scolar al elevilor liceului. Copiii si profesorii au pregatit un târg cu produse de cofetarie si patiserie, iar suma obtinuta din vânzarea acestora a fost directionata pentru a ajuta doi elevi din liceu cu situatie precara. Felicitari pentru initiativa, copii inimosi!

SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR DONATE - NOIEMBRIE 2018 20-11-2018

COMUNICAT

               Astazi, 20.11.2018, la Liceul Tehnologic Tomis Constanta s-a desfașurat activitatea de voluntariat “Din suflet dăruim!” in cadrul SNAC - “Saptamana fructelor si legumelor donate”.  Activitatea s-a concretizat in colectarea a 120 kg fructe si legume care au fost donate elevilor din familii cu venituri modeste. La activitate au participat elevi, parinti si cadre didactice.

ÎMPLINIREA A 140 DE ANI DE LA REVENIREA DOBROGEI LA ROMÂNIA 16-11-2018

COMUNICAT

 

              În cadrul Liceului Tehnologic “Tomis”, Constanța azi, 16 noiembrie 2018, s-au desfășurat activități dedicate împlinirii a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la România și 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial. Asociația Culturală Tomis a contribuit  la reușita acestor activități, cu materiale proprii-uniforme, arme-din perioadele menționate. Elevii, cadrele didactice au urmărit cu interes prezentarea celor de la Asociația Culturală Tomis.

ACTIVITATE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE 01-11-2018

COMUNICAT


          La Liceul Tehnologic „Tomis” s-a desfăşurat astăzi 01.11.2018 activitatea de prevenire şi combatere a traficului de persoane împreună cu reprezentantul CR Constanţa Anitp Insp.spec. Adrian Avarvarei şi reprezentantul D.J.T.S. Constanţa cons. Marian Țuțuianu, activitate ce a informat şi sensibilizat elevii noştri privind problematica traficului de persoane într-o manieră interactivă, ce a captat atenţia copiilor.

CURĂŢĂM CONSTANŢA NOASTRĂ 29-10-2018

COMUNICAT

               Astazi, 29 octombrie 2018 de la ora 12.00, elevii şi profesorii  de la Liceul Tehnologic “Tomis” s- au alaturat campaniei “Curăţăm Constanţa Noastră”, organizată de Primaria  Constanţa, cu  acţiunea “Liceenii au ieşit la curăţenie”.  S-au desfăşurat activitaţi de ecologizare a spaţiilor verzi şi a aleilor din perimetrul şcolii.

Coordonator activitate: prof.ing. Rizescu Iulia

CURS TEORETIC ȘI PRACTIC LA ȘCOALA DE MAIȘTRI INSTALATORI - FIRMA VIEGA 23-10-2018

Firma Viega – curs de prezentare la școala de maiștri instalatori

 

         Viegra impune standarde de mai mulți ani în tehnica instalațiilor de canalizare. Sifoanele made by Viega s-au putut impune pe plan mondial deoarece tehnologia de scurgere surprinde atât prin calitatea sa foarte tehnică, cât și creativitatea acesteia. Nenumărate produse au fost recompensate deja cu premii internaționale pentru design. Viega prezintă sortimentul versatil de soluții de detaliu de calitate superioară care distinge o baie modernă.

          De aceea, a fost organizat în 22 octombrie 2018, un curs teoretic și practic aplicativ, unde au fost aduse cele mai noi modele de rezervoare de spălare cu montaj pe structuri metalice in două puncte de prindere și cu o diversitate de clapete de acționare, cu adâncime de montaj foarte mică. Pentru canalizarea apei de la dușuri au fost prezentate cele mai moderne și estetice rigole de colectare a apei, sifonate cu piese speciale moderne care pot fi întreținute și oferă o foarte bună igienă a băii.

              Calitatea prezentării și tematica acesteia a fost de foarte mare interes pentru participanți, cursanții școlii de maiștri instalatori, cadrelor didactice prezente și chiar maiștri constructori care au dorit să cunoască noile tehnici din domeniu. Partenerul nostru, agentul economic Install Villa ne-a facilitat prezența și desfășurarea cursului.

 

Coordonator,

Prof. ing. Dumitrof Doina

COMUNICAT ZIUA EDUCATIEI 05-10-2018

Comunicat Ziua Educatiei

 

         Astazi, 05.10.2018, la Colegiul Tehnic “Tomis” Constanta , cu ocazia “Zilei Educatiei”, s-a desfasurat activitatea interactiva cu toti elevii si profesorii care au cursuri la clasele de zi si dirigintii acestora. Au avut loc dezbateri pe tema educatiei si s-au vizionat filme educative. De asemenea, elevii au prezentat referate pe aceeasi tema.

TÂRGUL DE VARĂ - ȘTIU SĂ-MI ALEG MESERIA 12-06-2018

COMUNICAT

 

         Sâmbătă, 9 iunie 2018,  la City Park Mall Constanța, a avut loc  Târgul de vară pentru învățământul profesional și dual  ”Știu să-mi aleg meseria!”.Colegiul Tehnic "Tomis" a fost prezent cu un stand de promovare, unde s-au oferit informatii despre oferta educationala pentru scoala profesionala a anului scolar 2018/2019 pentru  calificarea profesionala " Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze". Responsabili activitate , Catedra de " Constructii si Instalatii ".

ACTIVITATE PARTENERIAT NOVA LENTI 18-05-2018

COMUNICAT

                În data de 17.05.2018, la Colegiul Tehnic “Tomis” Constanța  a avut  loc prezentarea temei “Lentile progresive ultrapersonalizate” în cadrul activităților cuprinse în calendarul parteneriatului  încheiat între “Nova Lenti” și unitatea noastră de învățământ.

                La activitate au participat elevii anului I si II de la Școala postliceală, calificarea Tehnician optometrist, cadre didactice de specialitate și reprezentantul firmei   “Nova Lenti” domnul inginer George Baboianu. Acesta a explicat despre parametrii standard în realizarea lentilelor progresive ultrapersonalizate cu distribuție duală pe ambele suprafețe, denumite TWICE.

            Toate aceste prezentări de ultimă oră în domeniul opticii au stârnit interesul tuturor participanților.

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI 15-05-2018

COMUNICAT

         In data de 14.05.2018, elevii Colegiului Tehnic ,,Tomis", din clasele IX-XII, din invatamantul de zi, au desfasurat activitatea de voluntariat ,,INVAT INTR-UN MEDIU CURAT", ce se inscrie in Saptamana Nationala a Voluntariatului, sub sloganul ,,Voluntariatul te tine in priza". Elevii au facut curatenie in salile de clasa, dorind ca in fiecare zi sa invete intr-un mediu curat.

140 DE ANI DE LA RAZBOIUL DE INDEPENDENTA - 9 MAI 2018 09-05-2018

COMUNICAT

Azi, 9 Mai 2018 a avut loc la Colegiul Tehnic 'Tomis "ora 10 activitatea dedicata sărbătoririi a 140 de ani de la obținerea independentei României pe câmpul de luptă. La această activitate au participat elevii claselor a X-a, (prin realizarea de panouri) și profesorii scolii. 

Prof. Coordonator - Barau Florentina

SAPTAMANA EUROPEANA A VACCINARII - 25 aprilie 2018 25-04-2018

COMUNICAT

     Astazi, 25.04.2018, la Colegiul Tehnic Tomis Constanta, s-a desfasurat activitatea de informare privind importanta vaccinarii in cadrul “Saptamanii Europeana a Vaccinarii”. Activitatea a fost sustinuta de medicul unitatii de invatamant, dr. Virginia Balamace.

ATELIER ECO-DESIGN 15-04-2018

Atelier eco-design

                V ă invităm să  participați la atelierul practic de confecționat machete care are loc în fiecare zi de vineri de la ora 13.00 până la ora 14.00.

                Principalul obiectiv  al atelierului este acela de a crea modele de  structuri după clădirile existente în  realitate. Pentru realizarea modelelor din materiale reciclabile se vor folosi planuri, fațade, secțiuni, detalii, vizualizări 3D ale construcțiilor. Veți descoperi tehnologii și metode de construcție moderne, dar și pe cele tradiționale.

                Vom acorda o atenție deosebită pentru acele clădiri care să aibă un impact cât mai mic asupra mediului și să fie cât mai eficiente din punct de vedere energetic.

                În cadrul atelierului practic se încurajează libertatea exprimării și lucrul în grup  într-un mod educativ și distractiv.

                                                                   Prof. coordonator: Gheorghe Carmen

                           Înscrierile se fac prin mail la adresa ghrgh_crmn@yahoo.com

ORA DE CAD - PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL AutoCAD 23-03-2018

ANUNŢ IMPORTANT

          În fiecare joi de la ora 13.15 sunteţi invitaţi la sala nr. 3 - Cabnetul de informatică pentru a participa la activitatea de pregătire în domeniul AutoCAD - ORA DE CAD.

          Scopul activităţii este de a învăţa elevii să utilizeze în mod eficient programul AutoCAD şi să descopere cele mai rapide soluţii de realizare a desenelor.În cadrul activităţii se întocmesc proiecte personalizate care să răspundă cerinţelor specifice ale elevilor.

           Dacă doriţi să participaţi, vă rugăm să contactaţi profesorul coordonator GHEORGHE CARMEN.

PROIECTUL - TE VAD TE AUD - FEBRUARIE 2018 15-02-2018

COMUNICAT

           Astazi s-a desfasurat la Colegiul Tehnic Tomis Constanta, a doua activitate din cadrul proiectului “TE VAD, TE AUD”, de aceasta data avandu-i ca invitati pe reprezentantii Asociatiei Nevazatorilor, doamna Teodora Sârbu si domnul Alexandru Papa impreuna cu doamna Mihaela Carutasu reprezentant al Fundatiei “Impreuna pentru viitor”initiatoare  a proiectului alaturi de Scoala gimnaziala “B.P.Hașdeu”.

PROTECȚIE MAXIMĂ ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR UV ȘI A LUMINII ALBASTRE 15-02-2018

COMUNICAT

 

            În data de 15.02.2018, la Colegiul Tehnic  “Tomis” Constanța, în cadrul protocolului de colaborare între instituția noastră de învățământ și NOVA LENTI SRL , cu sediul în București, a avut loc prima activitate cu tema « Protecție maximă împotriva radiațiilor UV și a luminii albastre ».

            La această activitate au participat elevii anului  I A și  II A de la școala postliceală, domeniul mecanică, calificarea profesională  Tehnician optometrist, coordonați de d-na prof. ing, Pînzaru Rodica Tatiana, cadre didactice, precum și  reprezentantul firmei NOVA LENTI SRL ing. Baboianu George.

            Cu acest prilej au fost prezentate cele mai noi tehnologii în domeniul, captând interesul elevilor ,îmbinând cunștințele teoretice cu cele practice.

ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENTEI - IANUARIE 2018 30-01-2018

COMUNICAT

         La Colegiul Tehnic Tomis Constanta s-a desfasurat activitatea de prevenire si combatere a violentei,  a traficului de persoane si consumului de droguri in cadrul unei prelegeri a reprezentantilor Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta si a politistului de proximitate. Au fost prezenti elevi, cadre didactice si invitatii din cadrul institutiilor mai sus mentionate.

PROIECTUL - TE VAD, TE AUD - IANUARIE 2018 29-01-2018

COMUNICAT

 

        Astazi Colegiul Tehnic Tomis Constanta a avut invitati pe reprezentantii Asociatiei Surzilor in cadrul proiectului  “TE VAD, TE AUD” , proiect initiat de Asociatia “Impreuna pentru viitor” si Scoala Gimnaziala nr. 12 “B. P. Hașdeu”. Invitații  au prezentat elevilor si cadrelor didactice felul in care persoanele deficiente de auz comunica, dificultatile pe care acestea le intampina in viata de zi cu zi. Activitatea a fost interactiva, elevii au adresat intrebari si chiar au exersat elemente din limbajul mimico-gestual.

BUNĂTĂŢILE LUI MOŞ CRĂCIUN - DECEMBRIE 2017 12-12-2017

COMUNICAT

        Astazi, 12.12.2017, la Colegiul Tehnic “Tomis”Constanța, s-a desfășurat activitatea “Bunătățile lui Moș Crăciun”, activitate cuprinsă în Planul anual de actiune SNAC 2017-2018. Elevii au pregătit si valorificat produse dulci și sărate, cu scopul ajutorării elevilor cu situație precară din liceul nostru. Au participat, la îndemnul elevilor voluntari din cadrul SNAC, elevi si cadre didactice din liceu. 

O CLASA DECORATA CU INIMA CURATA - DECEMBRIE 2017 12-12-2017

COMUNICAT

 

         În spiritul Sărbătorilor de iarnă, astăzi, 12.12.2017, la Colegiul Tehnic “Tomis” Constanța, s-a desfasurat activitatea-concurs “O clasa decorata cu inima curata” , activitate inițiată de Consiliul Școlar al elevilor și intrată deja în cultura organizațională a școlii.

Sărbători fericite!

ATELIER DE LUCRU SAINT - GOBAIN 08-12-2017

COMUNICAT

           Prezența reprezentanților companiei Saint-Gobain în cadrul unui Atelier de lucru la Colegiul Tehnic ”Tomis” din 7 decembrie 2017, aduce noutățile din domeniul materialelor de construcție de mare performanță, fiind una dintre cele mai mari companii la nivel mondial din domeniul construcțiilor, care are sediul la Paris.

          Saint-Gobain, lider mondial al pieţelor de construcţii, furnizează soluţii inovatoare care răspund provocărilor critice ale prezentului: dezvoltare economică durabilă, eficienţă energetică şi protecţia mediului înconjurător. Diversitatea şi renumele mărcilor ISOVER, Rigips, PAM, Weber, Glass, Abrasives, Brodrene Dahl, o poziţionează drept referinţa în domeniul habitatului durabil şi al pieţei construcţiilor.

          La acest atelier de prezentare au participat elevi ai liceului și ai școlii de maiștri din domeniul construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice, alături de profesori ingineri de specialitate ai școlii.

Profesor coordonator,

Ing. Dumitrof Doina

SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR DONATE - NOIEMBRIE 2017 21-11-2017

COMUNICAT

 

         “Saptamana fructelor si legumelor donate”, activitate in cadrul SNAC, la Colegiul Tehnic Tomis Constanta. Copii inimoși coordonați de cadre didactice cu suflet mare au pus mâna de la mână pentru a oferi o “ porție de sănătate” celor mai puțin norocoși! Felicitări dragii nostri copii pentru caracterul vostru frumos!

PROIECT EDUCAȚIONAL URBAN -UP - OCTOMBRIE 2017 08-11-2017

COMUNICAT

                În perioada  23 septembrie- 28 octombrie 2017, 14 elevi din clasele -IX A,  X B si XI A  au participat la 2 ateliere de lucru organizate în cadrul proiectului educațional URBAN -UP!  Mediu construit pentru liceeni, anul școlar 2017-2018 :

Atelierul B - Un proiect pentru orașul meu + Turul orașului

Atelierul C - Nu am chef azi + Orașul revendicat

                  Scopul proiectului URBAN -UP! a fost de a trezi interesul,  de a focaliza atenția liceenilor asupra orașului și de a oferi  metode de lucru testate deja  care pot fi ulterior folosite de cadrele didactice, de organizații guvernamentale , de autorități publice locale, pentru ca mediul construit să fie obiect de studiu, iar perspectiva liceenilor asupra mediului construit să conteze.

                Elevii au fost implicați într-un scurt program de formare și au primit diplome de participare  pentru inspirația și îndemânarea dovedite.

 

Coordonatori din partea Colegiului  Tehnic “Tomis” :

Prof. ing.  Rizescu Iulia și Prof. ing.  Gheorghe Carmen

PREZENTARE INSTALATII PURMO 25-10-2017

Curs de prezentare și instruire practică susținut de firma PURMO

 în domeniul instalațiilor de încălzire

 

         Specialiști în domeniul instalațiilor de încălzire de la firma PURMO au fost prezenți la Colegiul Tehnic TOMIS, marți, 24 octombrie 2017 și au susținut un curs de instruire referitor la aplicațiile practice care implică sistemele de încălzire clasice, încălzirea prin pardoseală, tipuri de radiatoare, convectoare, ventiloconvectoare, conducte și echipamente necesare executării unei instalații moderne și eficiente pentru asigurarea confortului termic din clădiri.

           Cursul a fost organizat de profesor ing. Doina DUMITROF, care colaborează cu firme de instalații și pe care le-a contactat, a încheiat contract de practică și protocol de colaborare.

         Au fost prezenți elevi ai școlii de maiștri cu specialitatea Instalații în construcții, dar și alți elevi din domeniul construcții, cât și cadre didactice de specialitate.

         Aceste intâlniri în cadrul școlii cu specialiștii firmelor de instalații contribuie foarte mult la formarea competențelor profesionale, de specialitate, conform cu tendințele actuale, atât din punct de vedere al tehnologiei, dar și al concepției de materiale, echipamente, SDV-uri.

INIȚIATIVA GLOBALĂ DE TINERET YOUTHMAX 17-10-2017

COMUNICAT

 

        Luni, 16.10.2017, la Colegiul ethnic “Tomis” a avut loc activitatea susținută de dna. Liliana Vasile, facilitator John Maxwell Team, în cadrul INIȚIATIVEI GLOBALE DE TINERET – YOUTHMAX, activitate ce a vizat creșterea încrederii de sine și dobândirea unei  imagini de sine pozitive, și de asemenea cum să devină o influență pozitivă pentru cei din jur  și să învețe cum să facă față eșecurilor, pe care să le trateze ca pe o parte extrem de importantă în drumul lor spre succes.

         La activitate au fost prezenți elevi ai claselor a IX – a și a X – a și cadre didactice ale colegiului.

PROIECT JUDETEAN PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE ORAŞULUI MEU - MAI 2017 25-05-2017

COMUNICAT

 

             Colegiul Tehnic “Tomis” a finalizat in data de 25.05.2017 activitatile simpozionului regional din cadrul proiectului regional „PERSONALITĂŢI MARCANTE ALE ORAŞULUI MEU”ediţia a IV-a, 2017, la care au participat elevi si profesori coordonatori, atat din scolile municipiului Constanta cat si din judetul Constanta.

             Coordonatorii proiectului: prof. ing. Ionescu Camelia Emanuela, dir.adj.prof.ing. Pinzaru Rodica Tatiana si prof. Fuduli Angela au organizat festivitatea de incheiere a simpozionului, prilej cu care au fost inmanate diplomele participantilor.

            Multumim pentru participare!

            Echipa de proiect 

FESTIVITATEA DE PREMIERE A ABSOLVENTILOR CLASEI a XII-a - MAI 2017 23-05-2017

COMUNICAT


              Astăzi, 23 mai 2017 a avut loc festivitatea de premiere a elevilor merituoși ai claselor a XII – a și predarea, în mod simbolic, a cheii Colegiului Tehnic Tomis, de la șeful de promoție către generația următoare, clasa a XI – a.

              Felicitări tuturor, succes la examene și în viață!

              Ne veți lipsi!

 


                DIRECTOR,                                                                              DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Cornel Mihail DUMITRASCU                                         Prof.ing.Rodica Tatiana PÎNZARU

PROIECT JUDETEAN LECTII DE VIATA 19-05-2017

COMUNICAT

 

             "Colegiul Tehnic "Tomis" a participat astazi, 19.05.2017 la spectacolul care incheie Proiectul Judetean "Lectii de viata" de la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" cu un numar de speed-painting, Mihai Simion, Corul Colegiului coordonat de prof. Popescu Anisa, un numar de hip-hop, Dode Ion, muzica pop, Munteanu Gabriel, si un numar de muzica clasic, Ludwig van Beethoven- "La Marmotte" - interpretat de Ghiran Bianca. Felicitari copiilor si cadrelor didactice!"

 

TARGUL OFERTELOR EDUCATIONALE - MAI 2017 19-05-2017

COMUNICAT

 

          In perioada 18 - 19 mai 2017, Colegiul Tehnic "Tomis" a participat la Targul Ofertelor Educationale prezentand planul de scolarizare pentru anul scolar 2017 - 2018.

 

           DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Cornel Mihail Dumitrascu                         Prof.ing. Rodica Tatiana PINZARU

DEPENDENTI DE LIBERTATE 17-05-2017

COMUNICAT

 

         Azi, 17.05.2017 la sediul Colegiul Tehnic “Tomis” Constanța, în cadrul proiectului ”DEPENDENȚI DE LIBERTATE”, proiect inițiat de către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța din cadrul Agenției Nationale Antidrog, în parteneriat cu Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, s-a desfășurat activitatea tip colocviu.
             La activitate a participat un deținut care execută pedepse privative de libertate pentru trafic și consum de droguri din cadrul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, însoțit de personalul penitenciarului, deținutul povestindu-și propria experiență traumatizantă.
           La această activitate, au avut loc discuții cu elevii pentru identificarea cauzelor favorizante și măsurile care trebuiesc luate pentru evitarea acestora. Au participat 80 de elevi din clasele IX – XII și 10 cadre didactice.


                       Director,                                                                                       Director adjunct,

Prof. Dumitrașcu Cornel – Mihail                                           Prof. ing. Pînzaru Rodica – Tatiana

 

VOLUNTAR ECO ÎN ŞCOALA MEA - MAI 2017 15-05-2017

COMUNICAT

 

          Activitatea "Voluntar eco în şcoala mea" din cadrul programului Săptămâna Națională a Voluntariatului desfăşurată astăzi la Colegiul Tehnic Tomis Constanta.

VOLUNTAR ECO IN SCOALA MEA 15-05-2017

COMUNICAT

 

         In data de 15.05.2017, ora 12.00, la Colegiul Tehnic “Tomis” s-a desfasurat activitatea “Voluntar eco in scoala mea”, activitate ce a constat in igienizarea curtii scolii, strangerea deseurilor, plantare flori cu elevii claselor a IX a B si a X a A, coordonati de CPPE Rudisteanu Ana –Maria, prof. Tarnauceanu Elena si prof. Mustafa Nazmie.

PROIECT ROSE RUNDA 2 12-05-2017

COMUNICAT

 

         In data de 25 aprilie 2017 a fost anuntata lansarea rundei de granturi nr.2 in cadrul Proiectului privind Invatamantul Secundar-ROSE.Colegiul Tehnic "Tomis" se afla pe Lista finala a liceelor eligibile care pot beneficia de grant in runda 2. Proiectul ROSE este finantat integral de BIRD si isi propune sa contribuie la reducerea abandonului in invatamantul secundar si tertiar si la cresterea ratei de promovabilitate  a examenului de bacalaureat.

         Mult succes echipei de proiect-Colegiul Tehnic "Tomis"!

CONCURS INTERNATIONAL BALKAN JUNIOR - BOSNIA - MAI 2017 11-05-2017

COMUNICAT

 

         In perioda 11-13 mai 2017, elevi de clasa a XII a de la  Colegiul Tehnic "Tomis" Constanta participa la concursul international "Balkan Junior" care are loc in Bosnia - Hertegovina, unde se desfasoara proba practica si proba scrisa din cadrul concursului.

         Le uram succes!

CONCURSUL INTERREGIONAL ZIDARUL PRICEPUT MAI 2017 08-05-2017

COMUNICAT

         In perioada  9-11 mai  2017,  se desfasoara concursul  interregional  Zidarul  Priceput  organizat   de Colegiului  Tehnic  „Anghel  Saligny” Bucuresti  si de catre  HOLCIM   ROMANIA .

         Colegiul Tehnic "Tomis", participa la concurs cu 4 elevi de la clasa a IX-a B :
Murat Maria Cristina, Robert Carpov, Nadrag Alexandru Marian, Dumitru Antonia Florentina.

         Pregatirea elevilor a inceput din luna martie 2017, prin activitati de instruire teoretica asigurata de prof.ing. Rizescu Iulia , prof.ing. Gheorhe Carmen , prof.ing. Pinzaru Rodica –Tatiana, precum si activitati de instruire practica asigurata de maistru instructor Petrisor Francisc.

         Baza materiala si logistica a fost asigurata de catre HOLCIM   ROMANIA

 

PROIECT ROSE 08-05-2017

COMUNICAT

 

     Colegiul Tehnic "Tomis" anunţă lansarea rundei II de granturi în cadrul proiectului ROSE la data de 8 mai 2017.

     Depunere la facilitatori 17 iulie 2017.

DIRECTOR ADJUNCT,

Prof.ing. Rodica Tatiana PÎNZARU

PREMII OLIMPIADA - ARIA TEHNOLOGII APRILIE 2017 28-04-2017

COMUNICAT

Elevul, Simion Mihai, de la clasa XII B, calificarea “Tehnician instalator pentru constructii”, a participat la etapa judeţena a Olimpiadei la disciplinele din aria "Tehnologii", unde a obtinut Premiul II  .

Profesori  îndrumători: Rizescu Iulia,Gheorghe Carmen, Buta Camelia, Ionescu Camelia

Elevul, Simion Mihai, de la Colegiul Tehnic “Tomis”, domeniul „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, a facut parte din lotul national, care a reprezentat judetul Constanta, la Olimpiadei la disciplinele din aria "Tehnologii", unde a obtinut Mentiune.

Profesori  îndrumători: Rizescu Iulia,Gheorghe Carmen, Buta Camelia, Ionescu Camelia

ȘCOALA ALTFEL SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN-MARTIE 2017 31-03-2017

COMUNICAT

            În săptămâna 27-31 martie 2017, la Colegiul Tehnic Tomis s-a desfășurat programul Școala Altfel –Să știi mai multe, să fii mai bun prilej cu care au avut loc activități diverse care au vizat interesele și nevoile elevilor noștri.

            Astfel luni pe 27 martie, activitatea Siguranța în școli a avut ca invitat pe dl polițist Saraev de la Secția 3 Constanța și a dezbătut cu elevii tema propusă, aceștia fiind interesați să își cunoască drepturile, sub îndrumarea  profesorilor coordonatori Mocanu Anca și Pînzaru Rodica.

            Tot luni au avut loc Concursul de cultură generală și activități distractive-jocuri, karaoke, etc sub îndrumarea profesorilor catedrei de limba și comunicare a liceului, care s-au finalizat prin acordarea de premii și surprize elevilor participanți.

            Marți, 28 martie 2017, am avut invitați din cadrul Jandarmenierie și a Centrului P. E. Consiliere Antidrog la activitățile Prevenție juvenilă! și  Consiliere antidrog! sub îndrumarea prof. coord.  Sava A. , Stan M.,  Rizescu I. și Floroiu R.

             Elevii coordonați de doamnele Sandu I. și Dumitrof D. au desfășurat activitatea Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră! din cadrul parteneriatului  ONG Mare Nostrum.

            Miercuri 29.08.2017 a fost marcată de activitățile sportive :campionatul de fotbal pe școală „Cupa Tomis” care s-a finalizat prin acordarea de premii celor care s-au implicat.

            Activitatea :”Noutăți tehnice” a reușit să arate elevilor curiozități din lumea tehnologiei sub coordonarea doamnelor Sava A. Stan M. , Gheorghe C. și Corneanu M.

            Interesantă a fost și activitatea Experiențe europene prin mobilități de formare  coordonată de Dumitrof D și Sandu I. care a avut ca scop expunerea de bune practici și diseminarea experienței avute prin proiectele europene Erasmus + cu elevii din liceu.

            Joi, 30.03.2017 elevii au fost în vizită la ISU Dobrogea împreună cu doamnele Ionescu C, Bălașa L, și Anghel D. pentru activitatea  Lecție vizită la ISU Dobrogea Cța!

            În școală s-a desfășurat activitatea Educaţie pentru sănătate având ca invitat din partea Fundației Psi România și care a dezbătut pe tema sănătății și îngrijirii corporale a adolescenților pentru a preveni eventuale boli.  Doamna psiholog Alexandrescu A. a fost coordonatoarea acestei activități.

            Vineri 31.03.2017 s-a desfășurat sub egida „Omul sființește locul” și au fost acțiuni de igienizare în incinta școlii cum ar fi -plantat trandafiri, strînsul gunoiaielor din curtea liceului, curățenie în sălile de clasă.

            Tot vineri un grup de elevi au fost într-o excursie la București la Muzeul Satului și la Palatul Cotroceni prilej cu care li s-a oferit ocazia unei activități de cunoaștere a capitalei reușind să identificăm locuri simbol ale capitalei Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Casa Scânteii, Universitatea București.

            Toate aceste activități din săptămâna Școala Altfel s-au desfăsurat cu acordul și sub îndrumarea domnului Director prof. Dumitrașcu Cornel Mihail, a doamnei Director adj. Prof. ing. Pînzaru Rodica Tatiana și a Consilierului educativ al școlii Rudișteanu Ana-Maria. 

MONITORIZAREA DELFINILOR DIN MAREA NEAGRĂ- ȘCOALA ALTFEL 2017 28-03-2017

Activitatea “Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră” din Săptămâna ”Școala altfel”

                  Una din activitățile cuprinse în programul ”Școal altfel”, derulat în săptămâna 27-31 martie 2017 la Colegiul Tehnic ”Tomis” Constanța, a fost ”Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră”.

                  Activitatea s-a desfășurat marți, 28.03.2017, în sectorul de plajă din Mamaia arondat școlii noastre prin Proiectul regional, care se desfășoară în parteneriat cu ONG Mare Nostrum și care are ca scop colectarea datelor privind apariția delfinilor în apele litorale de pe coasta Mării Negre.

                 Activitatea a stimulat interesul elevilor pentru voluntariat și educație pentru mediu și a reunit un număr de 19 elevi din clasele IX –XI din liceul nostru, fiind coordonați de profesorii ingineri Dumitrof Doina și Sandu Iulia.

 

Coordonatori,

Prof. ing. Dumitrof Doina

Prof. ing. Sandu Iulia

PREMII LA CONCURSUL MADE FOR EUROPE 2017 28-03-2017

COMUNICAT

                Vineri, 24 martie 2017, la Biblioteca Județeană Constanța a fost organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Concursul Național „Made for Europe”, etapa județeană, în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale.

                Ediția din 2017 a avut o încărcătură simbolică aparte, întrucât se împlinesc 30 de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și 20 de ani de când unităţile de învățământ din România participă la aceste programe europene.  

                 Colegiul Tehnic „Tomis” Constanța a participat la această competiție, care a presupus organizarea unei expoziții cu produsele finale ale proiectului școlii noastre Erasmus+ cu titlul ”Applied Electronics to European Standards in Everyday Life” , precum și prezentarea celor două produse finale de către elevii participanți la acest proiect, Momciu Cosmin și Ivănescu Cătălin din clasa a XII-a A .

                  Produsul Catalog de echipamente şi instalaţii inteligente ale automobilului mecatronic a obținut Premiul III, iar produsul  Set de afișe pentru facilitarea însușiirii SSM la instruirea practică a fost apreciat cu Mențiune.

Cele două premii reprezintă un stimulent pentru organizația noastră școlară în aplicarea pentru noi proiecte europene.

 

 

Responsabil cu formarea profesională,                                 Coordonator proiect,

Prof. ing. Dumitrof Doina                                                    Prof. ing. Sandu Iulia

 

DEPENDENT DE LIBERTATE 14-03-2017

COMUNICAT

              Astazi, 14.03.2017, la Colegiul Tehnic "Tomis" s-a desfasurat prima activitate din cadrul proiectului "Dependent de libertate", proiect desfasurat in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta, proiect ce are ca scop constientizarea tinerilor in ceea ce priveste riscurile consumului si traficului de droguri.

OMAGIEM FEMEIA SI FEMINITATEA 10-03-2017

COMUNICAT  

 

            In data de 8 Martie la Colegiul Tehnic „Tomis” Constanța s-a desfășurat activitatea dedicată  Zilei Femeii "Omagiem Femeia si Feminitatea". Activitatea a constat într-un atelier de creație literară și plastică în urma căruia elevii au primit premii.

            Au participat elevi ai claselor a IX-a și a X-a, profesorul coordonator al acestei activități fiind doamna Botez Raluca.


                       Director,                                                                                 Director adjunct,

Prof. Dumitraşcu Cornel Mihail                                            Prof. ing. Pînzaru Rodica Tatiana

DRAGOBETE - SARBATOAREA IUBIRII 27-02-2017

COMUNICAT

               În data de 24 februarie 2017,  la Colegiul Tehnic  “Tomis” a avut loc activitatea “Dragobete – sărbătoarea iubirii”. Activitatea s-a desfășurat în cadrul Ariei curriculare Limbă și comunicare, alături de elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, participând și  cadrele didactice.

                Activitatea a constat într-un concurs desfășurat pe două secțiuni: creații literare și desene pe tema iubirii. În urma jurizării, elevii au obținut premii și diplome de participare.

                Să vă iubiți mult!

 

                          Director,                                                                                       Director adjunct,

Prof. Dumitraşcu Cornel Mihail                                                  Prof. ing. Pînzaru Rodica -Tatiana

SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI - DECEMBRIE 2016 19-12-2016

COMUNICAT

 

        Astazi, 19.12.2016, corul Colegiului Tehnic"Tomis" coordonat de dna.prof Popescu Anisa, a marcat momentul Sarbatorii de Craciun ce se apropie cu pasi repezi, printr-un minirecital de colinde, dupa care, asa cum este traditia, copiii au primit dulciuri, covrigi si fructe.

 

                 DIRECTOR,                                                                                                   DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Cornel Mihail DUMITRAȘCU                                                        Prof.ing. Rodica - Tatiana PÎNZARU

O CLASĂ DECORATĂ CU INIMA CURATĂ - DECEMBRIE 2016 08-12-2016

COMUNICAT

BUNĂTĂŢILE LUI MOŞ CRĂCIUN - DECEMBRIE 2016 07-12-2016

COMUNICAT

 

          Astăzi ,07 decembrie 2016, la Colegiul Tehnic “Tomis Constanța” a avut loc activitatea “Bunătățile lui Moș Crăciun”, din cadrul proiectului “Cultura organizațională se clădește cu fiecare zi”, activitate inițiată de Consiliul Elevilor.

         “La mulți ani!”

 

                 DIRECTOR,                                                              DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Dumitrașcu Cornel- Mihail                                Prof.ing. Pînzaru Rodica - Tatiana

ANIVERSAREA LICEULUI - 86 DE ANI DE LA ÎNFIINTARE 25-11-2016

COMUNICAT

 

                Ieri, 24.11.2016, am sărbătorit Ziua Colegiului Tehnic “Tomis”, la aniversarea celor 86 de ani de la înființare.

                A vegheat asupra noastră, ca în fiecare moment de la înființare, Patronul spiritual al școlii, Sfântul Apostol Andrei.

                Cu acest  prilej, elevii au pregătit un spectacol ce a cuprins: recitări, cor, interpretare vocală și  instrumentală, speed-painting.

                Spectacolul s-a desfășurat în Sala de festivități a Colegiului Tehnic “Tomis” Constanța.

 

 

                Director,                                                                            Director adjunct,

Prof. Dumitrașcu Cornel – Mihail                           Prof.ing. Pînzaru Rodica - Tatiana

VOLUNTARI PENTRU FAUNA MARII NEGRE - 19 OCTOMBRIE 2016 19-10-2016

         COMUNICAT

 

         Miercuri, 19.10.2016, la Colegiul Tehnic ”Tomis” Constanța s-a derulat cursul de instruire  pentru observatori voluntari  pentru conservarea delfinilor din apele costiere românești, la care a participat un număr de 40 elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a și profesori.

         Activitatea reprezintă continuarea Proiectului regional ”Monitorizarea şi conservarea delfinilor din Marea Neagră”, inițiat de ONG MARE NOSTRUM, având ca trainer pe voluntarii Sanda Elena Cristina și Dragoș Șumilă.

          Sperăm ca și în acest an școlar să avem cât mai mulți voluntari dedicați cauzei delfinilor.

Profesori coordonatori: ing. Dumitrof  Doina și ing. Sandu Iulia

DIRECTOR,

Prof. Dumitrașcu Cornel Mihail

EXAMEN ABSOLVIRE SCOALA POSTLICEALA - IULIE, 2016 11-07-2016

          Astăzi, 11 iulie 2016, la Colegiul Tehnic "Tomis" Constanţa a început desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, conform graficului de desfăşurare.

 

DIRECTOR, ADJUNCT

Prof. Rodica Tatiana PÎNZARU

CONFERINTA DE DISEMINARE ERASMUS+ 01-07-2016

Conferinţa de diseminare

PROIECT ERASMUS+

 2015-1-RO01-KA102-014314

 ”Applied Electronics to European Standards in Everyday Life”

 

          În urma derulării proiectului european Erasmus+, cu titlul  ”Applied Electronics to European Standards in Everyday Life”, vineri, 1 iulie 2016, ora 12.00, la Colegiul Tehnic ”TOMIS” a avut loc Conferința de diseminare, la care au participat ca invitați reprezentanți ai ISJ Constanța- inspector prof. Zaharia Gianina, inspector prof. dr. ing. Neagu Gabriela, inspector prof. ing. Frangopol Daniela, Universității ”OVIDIUS” Constanța – lector univ. Belc Marius, Universității ”TRANSILVANIA” Brașov - șef lucrări Ghișa Valentin, Agenți economici: SC AUTOCOMO S.R.L. – ing. Popa Iulian, AUTOMAR CARSERVICE – ing. Piciu Eugen, directori ai liceelor tehnice constănțene, elevi şi profesori. 

          În cadrul Conferinţei au fost prezentate etapele proiectului, modul în care s-a desfăşurat stagiul de formare la organizaţiile de primire JOMICARAUTO și JOBAUTO din Barcelos, Portugalia, pentru cei 18 elevi beneficiari ai proiectului, precum şi pregătirea culturală asigurată de partenerul intermediar, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia.

           În urma stagiului de formare, ca produse ale proiectului menţionăm Catalogul de echipamente şi instalaţii inteligente ale automobilului mecatronic, care au la baza funcţionării circuite electronice, precum și afișe pe tema Sănătății și Securității Muncii, puse la dispoziţia audienţei.

           Sperăm ca derularea acestui proiect să ducă la ridicarea prestigiului şcolii noastre, la sensibilizarea agenţilor economici pentru absorbţia absolvenţilor noştri şi la facilitarea găsirii unui loc de muncă şi realizarea propriului job.

            Ca impresii ale beneficiarilor proiectului, se desprind următoarele:

          „Stagiul de formare profesională derulat în Portugalia a fost deosebit de interesant în plan profesional, având parte de un program bine pregătit, complex şi suficient de variat în domeniul circuitelor electronice ale automobilului. De asemenea, am exploatat bogăţia lingvistică şi culturală oferită de această oportunitate.” (Momciu Cosmin, clasa a XI-a A)

           „Teoria şi practica au fost foarte bine asociate şi consider un avantaj obţinerea certificatului Europass, faţă de alţi competitori pentru un eventual job. Am realizat faptul că meseria de mecatronist presupune pricepere, gândire, dexteritate în deprinderile practice specifice domeniului. Totodată, am luat contact cu o realitate vest-europeană total nouă pentru mine.” (Cerchez Francisc, clasa a XI-a A)

    „Această mobilitate m-a dezvoltat în plan profesional, adăugând la portofoliul meu o experienţă de muncă, care mă va ajuta în viitor în găsirea unui loc pe piaţa muncii, atât în ţară, cât şi în Europa. Pe lângă mândria de a fi metrolog, participarea la acest proiect m-a făcut să devin mai responsabil, să lucrez bine în echipă, să comunic în diverse situaţii utilizând cunoştinţele lingvistice învăţate.”(Logofătu Daniel, clasa a X-a A)

 

Responsabil de proiect,

Prof. ing. SANDU IULIA  

PROIECT REGIONAL-PERSONALITATI MARCANTE ALE ORASULUI MEU,EDITIA a III-a 30-05-2016

             In data de  27.05.2016, ora 11 la Colegiul Tehnic “Tomis”a avut loc Festivitatea de încheiere a simpozionului regional, parte a proiectului regional “Personalitați marcante ale orașului meu “ediția a III- a .

            Coordonatorii proiectului regional prof. ing. Camelia Emanuela Ionescu și dir. adj. Tatiana Rodica Pînzaru au acordat diplome elevilor și profesorilor îndrumători care s-au evidențiat în proiect.

 

                      DIRECTOR,                                                                         DIRECTOR ADJUNCT

Prof. DUMITRAȘCU Cornel Mihail                                 Prof.ing.  PÎNZARU Rodica Tatiana

PROIECTUL JUDETEAN LECTII DE VIATA 27-05-2016

         Astazi, 27.05.2016 la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta, a avut loc partea a doua a Proiectului Judetean " Lectii de viata", unde Colegiul Tehnic "Tomis" a fost reprezentat cu mandrie de catre elevii Oana Stegaru si Mihai Simion care au avut un numar de speed-painting si Gabriel Munteanu care a interpretat melodia "Ploaia" in duet cu Ionela Oana, eleva la Liceul "Vasile Parvan". Copiilor le-au fost alaturi, pentru sustinere, colegi, cadre didactice si, de asemenea, directorul adjunct al scolii, prof.ing. Rodica Pinzaru. Felicitari, copii, ati fost minunati!

FESTIVITATEA DE PREMIERE-MAI, 2016 25-05-2016

          Astazi, 25.05.2016, la Colegiul Tehnic "Tomis" a avut loc festivitatea de premiere a elevilor merituosi de la clasele terminale si predarea cheii, in mod simbolic de catre seful de promotie catre generatia urmatoare de absolventi. Felicitari tuturor si mult succes in continuare!

CONCURS SNAC-PREMIUL I-ETAPA JUDETEANA, EDITIA 2016 17-05-2016

         Elevul Simion Mihai Dumitru, clasa a XI - a B, a obtinut premiul I in cadrul Strategiei Nationale  de Actiune Comunitara (SNAC) la Concursul “ Dincolo de cuvintele rostite”, etapa Judeteana, editia 2016. Felictari!!!!

                   Director,                                                                                Director adunct,

prof. Cornel-Mihail Dumitrascu                                        prof.ing. Rodica Tatiana Pinzaru

PROIECT ADOLESCENTA/FARA DROGURI SI VIOLENTA 10-05-2016

        Astăzi, 10.05.2016, la Colegiul Tehnic “Tomis”Constanța a avut loc activitatea de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri dar și a violenței în cadrul Proiectului “Adolescența/ fără droguri și violentă!”, inițiat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere  Antidrog din cadrul Agenției Naționale Antidrog, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța.
       De asemenea, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județeană Constanța au  prezentat informări cu privire la prevenirea criminalității informatice,  prevenirea dispariției  minorilor, trafic de persoane, consecințele comiterii de infracțiuni.

                     DIRECTOR,                                                                     DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Dumitrașcu Cornel-Mihail                                          Prof. ing. Pînzaru Rodica-Tatiana

VIZITA DE MONITORIZARE PROIECT ERASMUS+ - APRILIE,2016 10-05-2016

          În cadrul proiectului cu numărul de referință 2015-1-RO01-KA102-014314, intitulat “Applied Electronis to European Standards in Everyday Life”, conducerea Colegiului  Tehnic “Tomis” Constanța este în măsură să vă transmită  aspecte  pozitive identificate în cadrul vizitei de monitorizare a echipei din cadrul ANPCDEFP, vizita care a avut loc în data de 14.04.2016.
   Constatările sunt următoarele:
•   Activitățile derulate sunt foarte bine documentate;
•   Documentele de proiect sunt în ordine și pot fi consultate cu usurință;
•   Existenta  unei strategii de diseminare semnată și asumată de toate părțile implicate.
         Astfel, în cadrul acestui proiect ERASMUS +, în perioada 09.05.2016 – 28.05.2016 ,18 elevi din cadrul Colegiului Tehnic “Tomis Constanta, însoțiți de 2 cadre didactice de specialitate, participă la un stagiu gratuit de pregătire profesională  în  BARCELOS, Portugalia.

Felicitări, echipei de proiect!


                      DIRECTOR,                                                                              DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Dumitrașcu Cornel-Mihail                                                  Prof. ing. Pînzaru Rodica-Tatiana

SCOALA ALTFEL-SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN 20-04-2016

          Miercuri, 20.04.2016, in cadrul programului "Scoala altfel-sa stii mai multe, sa fii mai bun!", la Colegiul Tehnic "Tomis" s-a desfasurat activitatea " Sa ne cunoastem orasul", activitate care a constat in vizita in Centrul Vechi observand detaliile arhitecturale ale constructiilor si particularitatile ce tin de epoca in care au fost ridicate si vizita la Muzeul de Marina Constanta.
       De asemenea, reprezentantii Colegiului au participat la proiectul "Verde e planeta mea" de la Liceul Tehnologic I.G. Duca, obtinand premiile I si II.
            La Palatul Copiilor, cercul de pictura al Colegiului Tehnic "Tomis" a fost reprezentat cu brio, obtinand si aici doua premii, premiul I in cadrul concursului " Farame  din universul meu" si premiul II in cadrul spectacolului " Cultiva-ti talentul!", ambele concursuri apartinand Proiectului Judetean " Cultiva-ti pasiunea" de la Liceul Tehnologic " Dimitrie Leonida" Constanta.
Felicitari tuturor!!

CONCURS PROFESIONAL INTERJUDETEAN-MICUL MONTATOR DE GIPS CARTON - 2016 20-04-2016

          In perioada 17.04 - 19.04. 2016, s-a desfasurat Concursul profesional interjudetean "Micul montator de gips carton" - editia a V-a, initiat de Siniat Romania in colaborare cu Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"Bucuresti. 

          Colegiul Tehnic "Tomis" a fost reprezentat de elevii  Bradeanu George Marian din clasa a XI-a si Enciu Vlad George din clasa a X-a, acestia obtinand Mentiune.


    Profesori coordonatori : 

prof.ing. Ionescu Camelia Emanuela, 

prof.ing. Rizescu Iulia ,

prof.ing. Georgescu Manuela.

 

 

SCOALA ALTFEL-SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN- APRILIE 2016 19-04-2016

          Marti, 19.04.2016, in cadrul programului "Scoala altfel- sa stii mai multe , sa fii mai bun", elevi ai Colegiului Tehnic "Tomis" s-au deplasat la Universitatea Maritima Constanta pentru a cunoaste oferta educationala.

          O alta activitate a fost" Sa cunoastem natura"- vizita la Microrezervatie. De asemenea o reprezentanta a elevilor s-a deplasat la Liceul Tehnologic "C.A. Rosetti" in cadrul proiectului judetean "Spune nu comertului cu moartea", unde a obtinut mentiune.

SCOALA ALTFEL-SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN-18 APRILIE 2016 18-04-2016

 

 

PARTENERIAT PROFESIONAL - SINIAT SA BUCURESTI 13-04-2016

          In perioada 10 martie-15 aprilie 2016, la Colegiul Tehnic "Tomis", au fost derulate activitati din calendarul cuprins in cadrul Parteneriatului Profesional, incheiat intre unitatea noastra scolara si S.C.Siniat S.A.Bucuresti. Mentionam ca au avut loc atat activitati de instruire practica cat si teoretica, in vederea participarii la Concursul interjudetean "Micul montator", care v-a avea loc in perioada 18-22.04.2016, la Bucuresti, unde unitatea noastra de invatamant v-a participa cu un echipaj format din 2 elevi din clasele a X-a si a XI-a, insotiti de profesor coordonator  .
Prof.ing. Rizescu Iulia
Prof.ing. Georgescu Manuela
Prof.ing. Ionescu Emanuela

PICTURA MURALA 29-03-2016

          Astazi, 29.03.2016, a avut loc  activitatea interdisciplinara:pictura murala, care s-a desfasurat in Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica si Cercul de pictura din cadrul Colegiului Tehnic " Tomis" Constanta,  realizata de Mihai Simion, clasa a XI- a B.
          La activitate au participat elevi si profesori din cadrul unitatii noastre scolare.

                      Director,                                                                                 Director  adjunct,

Prof. Dumitrascu Cornel - Mihail                                              Prof.ing. Pinzaru Rodica Tatiana

PENSIONARE 29-03-2016

  O noua etapa in viata colegului nostru, maistru instructor Fulina Nicolae, incepe astazi!
       La multi ani!!

                      Director,                                                                Director adjunct,

Prof. Dumitrascu Cornel - Mihail                               Prof.ing. Pinzaru Rodica - Tatiana

PROIECT "FRED GOES NET" 29-03-2016

  In data de 29.03.2016, la Colegiul Tehnic "Tomis"Constanta, a fost implementat Proiectul "FRED GOES NET" - Interventii timpurii pentru consumatorii de droguri.
     Au participat elevii claselor a XI-a si a XII - a.

                    Director,                                                             Director adjunct,

Prof. Dumitrascu Cornel - Mihail                         Prof.ing. Pinzaru Rodica - Tatiana

LA FRANCOPHONIE - MARTIE, 2016 21-03-2016

          In data de 21.03 2016 s-a desfasurat la Colegiul Tehnic "Tomis" Constanta activitatea cu numele "La Francophonie" desfasurata cu ocazia celebrarii la nivel mondial a zilei internationale a Francofoniei.

          Activitatea s-a desfasurat cu elevi de clasele a IX-a si a X-a si a avut ca scop promovarea culturii si a civilizatiei franceze. S-au vizionat prezentari power point, s-au recitat poezii cu cele 10 cuvinte si s-a ascultat muzica in limba franceza, sub coordonarea doamnelor profesoare de limba franceza.

Profesori:

                      Rudisteanu Ana - Maria

                       Tarnauceanu Elena

A APARUT REVISTA SCOLII! 18-03-2016

Va invitam sa lecturati cu placere paginile interesante ale revistei!

BUNATATILE LUI MOS CRACIUN - DECEMBRIE 2015 10-12-2015

         Astazi, 9.12.2015, la Colegiul Tehnic “Tomis” s-a desfasurat activitatea “Bunatatile lui Mos Craciun” din cadrul proiectului “Cultura Orgazitionala se cladeste cu fiecare zi” , activitate initiata de Consiliul Elevilor . Actiunea s-a desfasurat in holul colegiului unde elevi si cadrele didactice au pregatit o expozitie cu vanzare de produse dulci  specifice sarbatorilor de iarna. Sumele stranse au fost folosite pentru  ajuta elevii cu situatie materiala precara din liceul nostru. Multumim tuturor celor care s-au implicat!

PROGRAMUL ERASMUS+ – ACŢIUNEA CHEIE 1- VET 2015-2016 - Selectie 1 09-12-2015

Rezultatele selecţiei

participanţilor pentru Proiectul Erasmus+ 2015-1-RO01-KA102-014314,

cu titlul ”Applied Electronics to European Standards in Everyday Life”

Runda I

 

Nr. Crt.

Numele şi  prenumele

Punctaj

Observaţii

1.

CERCHEZ FRANCISC ȘTEFAN

92

Selectat

2.

CIOTI LAVINIA

61

Selectat

3.

CRĂCIUN FLORIN SEBASTIAN

71

Selectat

4.

HARCOTĂ ANDREI BOGDAN

82

Selectat

5.

IVĂNESCU CĂTĂLIN ANDREI

85

Selectat

6.

MOMCIU COSMIN

79

Selectat

7.

PĂTRAȘCU ANDREI MIHAI

78

Selectat

8.

PÎRVU ALEXANDRU

-

Neprezentat

9.

RAFTE DUMITRU

61,50

Selectat

10.

TABAN RELU ANDREI

77,50

Selectat

11.

TELEANU DORIN

64

Selectat

12.

URSU LEONARD ȘTEFAN

-

Neprezentat

 

Director,

Prof. Dumitraşcu Cornel Mihail

PROGRAMUL ERASMUS+ – ACŢIUNEA CHEIE 1- VET 2015-2016 - Selectie 2 09-12-2015

Rezultatele selecţiei participanţilor

pentru Proiectul Erasmus+ 2015-1-RO01-KA102-014314,

cu titlul ”Applied Electronics to European Standards in Everyday Life”

Runda II

Nr. Crt.

Numele şi  prenumele

Punctaj

Observaţii

1.

MOLDOVEANU SEBASTIAN MIRCEA

74

Selectat

2.

URSU LEONARD ȘTEFAN

84,50

Selectat

3.

ANGHEL ADRIAN VASILE

87,50

Selectat

4.

CHIRIAC DRAGOȘ ALEXANDRU

87

Selectat

5.

DRUMEA ANITA MARIA

62,50

Selectat

6.

LOGOFĂTU CONSTANTIN DANIEL

81

Selectat

7.

NEACȘU DAVID MIHAIL

80,50

Selectat

8.

OPREA PETRIȘOR ALIN

77

Selectat

9.

SALI AYCUT

65

Selectat

10.

SALIM MARCO GIUNIET

63,50

Selectat

11.

TĂNASE VASILE

87,50

Selectat

12.

TĂNASE ANA MARIA

80,50

Selectat

13.

VELI SIBEL

-

Neprezentat

 

 

Director,

Prof. Dumitraşcu Cornel Mihail

PROGRAMUL ERASMUS+ – ACŢIUNEA CHEIE 1- VET 2015-2016 - Selectie finala 09-12-2015

Rezultatele selecţiei participanţilor

pentru Proiectul Erasmus+ 2015-1-RO01-KA102-014314,

cu titlul ”Applied Electronics to European Standards in Everyday Life”

 

 

Nr. Crt.

Numele şi  prenumele

Specializare

Clasa

Punctaj

Observaţii

 1.  

CERCHEZ FRANCISC ȘTEFAN

Tehnician mecatronist

XI A

92

Selectat

 1.  

ANGHEL ADRIAN VASILE

Tehnician metrolog

X A

87,50

Selectat

 1.  

TĂNASE VASILE

Tehnician metrolog

X A

87,50

Selectat

 1.  

CHIRIAC DRAGOȘ ALEXANDRU

Tehnician metrolog

X A

87

Selectat

 1.  

IVĂNESCU CĂTĂLIN ANDREI

Tehnician mecatronist

XI A

85

Selectat

 1.  

URSU LEONARD ȘTEFAN

Tehnician mecatronist

XI A

84,50

Selectat

 1.  

HARCOTĂ ANDREI BOGDAN

Tehnician mecatronist

XI A

82

Selectat

 1.  

LOGOFĂTU CONSTANTIN DANIEL

Tehnician metrolog

X A

81

Selectat

 1.  

NEACȘU DAVID MIHAIL

Tehnician metrolog

X A

80,50

Selectat

 1.  

TĂNASE ANA MARIA

Tehnician metrolog

X A

80,50

Selectat

 1.  

MOMCIU COSMIN

Tehnician mecatronist

XI A

79

Selectat

 1.  

PĂTRAȘCU ANDREI MIHAI

Tehnician mecatronist

XI A

78

Selectat

 1.  

TABAN RELU ANDREI

Tehnician mecatronist

XI A

77,50

Selectat

 1.  

OPREA PETRIȘOR ALIN

Tehnician metrolog

X A

77

Selectat

 1.  

MOLDOVEANU SEBASTIAN MIRCEA

Tehnician mecatronist

XI A

74

Selectat

 1.  

CRĂCIUN FLORIN SEBASTIAN

Tehnician mecatronist

XI A

71

Selectat

 1.  

SALI AYCUT

Tehnician metrolog

X A

65

Selectat

 1.  

TELEANU DORIN

Tehnician mecatronist

XI A

64

Selectat

 1.  

SALIM MARCO GIUNIET

Tehnician metrolog

X A

63,50

Rezerva

 1.  

DRUMEA ANITA MARIA

Tehnician metrolog

X A

62,50

Rezerva

 1.  

RAFTE DUMITRU

Tehnician mecatronist

XI A

61,50

Rezerva

 1.  

CIOTI LAVINIA

Tehnician mecatronist

XI A

61

Rezerva

 1.  

PÎRVU ALEXANDRU

Tehnician mecatronist

XI A

-

Neprezentat

 1.  

VELI SIBEL

Tehnician metrolog

X A

-

Neprezentat

 

Director,

Prof. Dumitraşcu Cornel Mihail

ANIVERSAREA LICEULUI - 85 DE ANI DE LA ÎNFIINTARE 26-11-2015

COLEGIUL TEHNIC “TOMIS”

ÎN SĂRBĂTOARE!

 

         26 noiembrie 2015 – zi aniversară pentru Colegiul Tehnic “TOMIS” – a fost o ocazie deosebită de a sărbători împlinirea a 85 de ani de existenţă, dar şi de reîntâlnire a generaţiilor anterioare. Evenimentul a fost marcat prin slujba de sfeştanie , dezvelirea plăcii comemorative şi prin  activităţi educative şi cultural artistice realizate atât de elevii liceului, cât şi de invitaţi speciali: corul  “Sfinţii Ingeri” al Capelei Militare  şi corul Seminarului Teologic Liceal Orodox “Dionisie Exiguul”. Au fost invitaţi şi ne-au onorat cu prezenţa foşti directori, cadre didactice şi elevi ai acestui liceu. I.S.J. Constanţa a fost şi de această dată alături de noi prin prezenţa doamnei inspector prof. ing. Muscina Liliana.

          Evenimentul a fost popularizat în mass media prin intermediul Radio Constanţa şi TV Neptun.

          Mulţumim şi pe această cale tuturor celor care au participat la această sărbătoare deosebit de importantă pentru şcoala noastră.

                            DIRECTOR,                                                                              DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Cornel Mihail DUMITRAŞCU                                              Prof.ing. Rodica Tatiana PÎNZARU

SCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE AMIRAL ION MURGESCU 25-11-2015

         COMUNICAT

 

         Marți ,25.11.2015, la Colegiul Tehnic “Tomis” a avut loc prima întâlnire din cadrul parteneriatului liceului nostru cu Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale  Amiral “Ion Murgescu “.

        La activitate au participat directori si reprezentanți ai instituțiilor partenere, care au dezbătut activitățile care se vor derula în acest an școlar.

 

DIRECTOR,

Prof. DUMITRAȘCU Cornel - Mihail

85 DE ANI DE LA INFIINTAREA COLEGIULUI TEHNIC TOMIS CONSTANTA 23-11-2015

          Cu prilejul aniversării a 85 de ani de la înfiinţarea Colegiului Tehnic "Tomis" Constanţa, conducerea unităţii şcolare invită participanţii la eveniment în data de 26.XI.2015, ora 1000 la sediul din B-dul Tomis nr. 153.

                                        Vă aşteptăm cu drag!

PROTOCOL DE INFRATIRE 19-11-2015

          Colegiul Tehnic "Tomis" Constanta a incheiat un protocol de infratire cu Liceul Profesional si Tehnic  INONU Anadolu din Istanbul - Turcia.

          Protocolul incheiat intre cele doua unitati de invatamant isi propune promovarea valorilor culturale si valorizarea standardelor internationale din domeniul educatiei.

          In cadrul protocolului, ambele scoli au agreat un calendar al activitatilor care se vor derula pe parcursul anului scolar 2015-2016.

 

DIRECTOR ADJUNCT,

Prof.ing. Rodica Tatiana PINZARU

ANUNŢ SELECȚIE PROGRAMUL ERASMUS+ – ACŢIUNEA CHEIE 1- VET 2015-2016 12-11-2015

ANUNŢ SELECȚIE

PROGRAMUL ERASMUS+ – ACŢIUNEA CHEIE 1- VET 2015-2016

 

Număr proiect: 2015-1-RO01-KA102-014314

Titlul proiectului: Applied Electronics to European Standards in Everyday Life

Colegiul Tehnic TOMIS Constanţa organizează în data de 2 şi 3 decembrie  2015, la orele 14:00, selecţia beneficiarilor și a rezervelor din clasa a XI-a A și clasa a X-a A  pentru participarea la un stagiu gratuit de pregătire profesională în Barcelos, Portugalia, în perioada 9 – 28 mai  2016.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale participanţilor şi accesul la noile tehnologii în domeniul sistemelor inteligente prin contactul cu firme şi specialişti dintr-o ţară a Uniunii Europene

2. Formarea de abilităţi şi competenţe practice, la standarde europene, în vederea promovării ocupării forţei de muncă cu grad înalt de calificare, care să faciliteze inserţia tinerilor pe piaţa muncii

3. Dezvoltarea personală a beneficiarilor prin contactul cu o altă realitate europeană, pentru o mai bună tranziţie de la şcoală la viaţa activă

Condiţii de selecţie:

1. profil tehnic, domeniul pregătirii generale  Mecanică, specializarea Tehnician mecatronist/ domeniul pregătirii generale  Electric, specializarea Tehnician metrolog

2. cunoştinţe de limba engleză

3. clinic sănătos

Selecţia va consta în:

1.Verificarea cunoştinţelor  de limbă engleză  – probă orală, nivelul admis  minim A1 - Sala 25, 03.12.2015

2. Evaluarea portofoliilor care trebuie să conțină:

            - scrisoare de motivație

            - copie C.I. și certificat de naștere

            - diplome, cetificate obținute până în prezent la diverse activități extrașcolare, concursuri

            - recomandarea dirigintelui

            - adeverință medicală clinic sănătos de la medicul cabinetului școlar

3.  Interviu- capacitatea de comunicare, capacitate de relaționare, motivarea dorinţei de participare, cunoştinţe despre Portugalia - Sala 25, 02.12.2015

4. Media la modulele tehnice din anul școlar anterior.

Pentru a participa la selecţie fiecare elev va depune la secretariatul şcolii până la data de 26.11.2015 un portofoliu care va conţine:

 1. Copie act de identitate şi certificat de naştere;
 2. Scrisoare de motivaţie;
 3. Recomandarea dirigintelui;
 4. Diplome, premii, certificate obţinute;
 5. Adeverinţă medicală de la cabinetul şcolar.

Tematica probelor de selecţie

  1. Limba engleză – susţinerea unei conversaţii pe o temă dată, traducerea unei text în limba engleză
  2. Interviu – motivaţia, cunoştinţe despre Portugalia, abilităţi de comunicare și relaționare

 

Director,

Prof. Dumitraşcu Cornel Mihail

 

COMUNICAT PRACTICA PROIECT ERASMUS+ 28-10-2015

PRACTICA PENTRU ELEVII COLEGIULUI TEHNIC "TOMIS"


            În anul școlar 2015-2016, descoperind beneficiile proiectelor Erasmus +, Colegiul Tehnic "Tomis" implementează un proiect intitulat "Electronica aplicată la standarde europene în viața de zi cu zi." Finanțat prin programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014-2020, grupul țintă al proiectului îl reprezintă 18 elevi de la clasa a XI a de la calificarea tehnician mecatronist.

             Proiectul constă într-un flux de deplasare a celor 18 elevi care vor pleca în Portugalia. Ei își vor efectua stagiul de pregătire practică în service auto, pe o perioadă de trei săptămâni la JOMICARAUTO, LDA REPARACOES DE ATOMOVEIS și JOBAUTO, acestea având potențialul de a satisface cerințele și nevoile proiectului deoarece oferă pregătire practică pentru modulele:
- "Circuite electronice" și "Sănătatea și securitatea muncii" înscrise în curriculum pentru specializarea tehnician mecatronist, din oferta educațională a Colegiului Tehnic "TOMIS".

În perioada 4-5 noiembrie 2015 are loc prima etapă de selecție a elevilor din grupul țintă, la nivelul unității școlare.

Director adjunct,

Pînzaru Rodica

 

PROGRAMUL ERASMUS+ - ACTIUNEA CHEIE 1 - VET 2015-2016 22-10-2015

ANUNŢ SELECȚIE

PROGRAMUL ERASMUS+ – ACŢIUNEA CHEIE 1- VET

2015-2016

Număr proiect: 2015-1-RO01-KA102-014314

Titlul proiectului: Applied Electronics to European Standards in Everyday Life

 

Colegiul Tehnic TOMIS Constanţa organizează în data de 4 şi 5 noiembrie 2015, la orele 14:00, selecţia a 18 elevi + 3 rezerve din clasa a XI-a A pentru participarea la un stagiu gratuit de pregătire profesională în Barcelos, Portugalia, în perioada 9 – 28 mai  2016.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale participanţilor şi accesul la noile tehnologii în domeniul sistemelor inteligente prin contactul cu firme şi specialişti dintr-o ţară a Uniunii Europene

2. Formarea de abilităţi şi competenţe practice, la standarde europene, în vederea promovării ocupării forţei de muncă cu grad înalt de calificare, care să faciliteze inserţia tinerilor pe piaţa muncii

3. Dezvoltarea personală a beneficiarilor prin contactul cu o altă realitate europeană, pentru o mai bună tranziţie de la şcoală la viaţa activă

Condiţii de selecţie:

1. profil tehnic, domeniul pregătirii generale  Mecanică, specializarea Tehnician mecatronist

2. cunoştinţe de limba engleză

3. clinic sănătos

Selecţia va consta în:

1.Verificarea cunoştinţelor  de limbă engleză  – probă orală, nivelul admis  minim A1 - Sala 25

2. Evaluarea portofoliilor care trebuie să conțină:

            - scrisoare de motivație

            - copie C.I. și certificat de naștere

            - diplome, cetificate obținute până în prezent la diverse activități extrașcolare, concursuri

            - recomandarea dirigintelui

            - adeverință medicală clinic sănătos de la medicul cabinetului școlar

3.  Interviu- capacitatea de comunicare, capacitate de relaționare, motivarea dorinţei de participare, cunoştinţe despre Portugalia - Sala 25

4. Media la modulele tehnice din anul școlar anterior. 

Pentru a participa la selecţie fiecare elev va depune la secretariatul şcolii până la data de 02.11.2015 un portofoliu care va conţine:

 1. Copie act de identitate şi certificat de naştere;
 2. Scrisoare de motivaţie;
 3. Recomandarea dirigintelui;
 4. Diplome, premii, certificate obţinute;
 5. Adeverinţă medicală de la cabinetul şcolar.

Tematica probelor de selecţie

  1. Limba engleză – susţinerea unei conversaţii pe o temă dată, traducerea unei text în limba engleză
  2. Interviu – motivaţia, cunoştinţe despre Spania, abilităţi de comunicare și relaționare

 

Director,

Prof. Dumitraşcu Cornel Mihail

 

SEMINAR VOLUNTARI PENTRU FAUNA MARII NEGRE 17-10-2015

      Vineri, 16.10.2014, la Colegiul Tehnic ”Tomis” Constanța s-a derulat seminarul de prezentare „Delfinii din Marea Neagră”, la care a participat un număr de 34 elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a.

      Activitatea reprezintă continuarea Proiectului regional ”Monitorizarea şi conservarea delfinilor din Marea Neagră”, inițiat de ONG MARE NOSTRUM, având ca trainer pe eleva voluntar Mădălina Crăciun.

      Sperăm ca și în acest an școlar să avem cât mai mulți voluntari dedicați cauzei delfinilor.

                 Profesori coordonatori: ing. Dumitrof Doina și ing. Sandu Iulia                          DIRECTOR,

                           Prof. Dumitrașcu Cornel Mihail

BIBLIOGRAFIE TESTARE SCOALA POSTLICEALA - AN SCOLAR 2015-2016 14-09-2015

BIBLIOGRAFIE CONCURS

CALIFICAREA PROFESIONALA: TEHNICIAN OPTOMETRIST

 

1

Tănăsescu, M., Gheorghiu, T., Gheţu, C., Cepişcă, C.

 

Măsurări tehnice – Manual pentru cls. a X-a liceu tehnologic, Ed. Aramis, Bucureşti, 2005

2

Ciocîrlea-Vasilescu, A., Neagu, I., Constantin, M.

Tehnici de măsurare în domeniu, filiera tehnologică, profil tehnic – Manual pentru cls. a XI-a rută directă, cls. a XII-a rută progresivă, Ed. CD Press, Bucureşti, 2007

3

Manual clasa a XI – a liceu

Anatomia si fiziologia ochiului

4

Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin, M.

Asamblări mecanice - Manual pentru cls. a XI-a rută directă, cls. a XII-a rută progresivă, Ed. CD Press, Bucureşti, 2007

 

BIBLIOGRAFIE

TEHNICIAN APARATE ELECTROMEDICALE (domeniul electric)

 

1. A. Millea – Măsurări Electrice – Principii şi Metode, Editura Tehnică, Bucureşti,1993.

 

2.  E. Nicolau – Manualul Inginerului Electronist, Editura Tehnica, Bucureşti, 1987.

 

 1. E. Isac – Măsurări  Electrice şi Electronice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.

 

 1. Theodor Dănilă – Componente şi Circuite Electronice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.

 

 1. Niculae Mira – Instalaţii şi Echipamente Electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

 

 1. Nicolae Boată, Daniela Ţucanu – Sisteme de Automatizare, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2007.

 

 1. Andrei Ţugulea, Maria Catană – Electrotehnica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

 

 1.  D. Mihoc – Aparate Electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984.

 

 1. Nicolae Boţan, Stelian Popescu – Maşini Electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

 

10.  Mariana Robe – Bazele Electrotehnicii, Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2003.

 

11.  TIC - Competenţe Digitale - Volumul 1

Autori: Carmen Popescu,
             Vlad Tudor (Huţanu)

12.  TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR -TIC 2

Autor(i): Mihaela Garabet 

Editura: ALL 

13.  Initiere in calculatoare. Windows, internet si Word

Autor(i): Eugen PopescuMihaela CodresDaniel CodresFlorian Veghea 

Editura: Else 

14.  Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. Manual pentru clasa a X-a

Autor(i): MIOARA GHEORGHEMonica Tataram 

Editura: Corint 

ŞCOALA POSTLICEALĂ

CALIFICAREA: TEHNICIAN DEVIZE ŞI MĂSURĂTORI ÎN CONSTRUCŢII - Nivel 5

BIBLIOGRAFIE

 1. Trelea, A., Tehnologia lucrărilor de construţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Ediţia a II-a revizuită, Bucureşti, 1985
 2. Comşa, E., Moga, I. Construvţii civile, vol I şi II, Institutul politehnic, Cluj- Napoca, 1992
 3. Darie, M., Demir, V., Nicolau, V., Finisaje in construcţii, Institutul de construcţii Bucureşti, 1976
 4. Focşa, V., Higrotermica şi acustica clădirilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980
 5. Smigelsghi, M., si colectiv, Proiectarea faţadelor cu elemente prefabricate, Editura Tehnică, Bucureşti, 1982
 6. Simionici, M., Structuri şi materiale moderne pentru pereţi, CDCAS, Bucureşti, 1975
 7. Dumitru – Vâlcea, E., Îndrumător de proiectare a învelitorilor în construcţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980
 8. Pop, S., Tologea, S., Puicea, I., Îndrumătorul constructorului, ediţia a II-a, Editura tehnică, Bucureşti, 1981
 9. Davidescu, I.,  Roşoga, C., Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaje în construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993

10.  Davidescu, I.,  Roşoga, C., Cartea zidarului,  Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.

11.  Prundeanu, D.A., Tehnologia lucrărilor decoraticve, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1995

12.  Cărare, T., Cartea fierarului betonist, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.

13.  Zaharia, N., Protecţia muncii în constructii- montaj, manual pentru şcoli de maiştri,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

14.  Davidescu, I.,  Roşoga, C., Tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru licee industriale cu profil de construcţii clasa a XI-a şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981

15.  Mihul, A. şi colectiv, Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru clasa a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu profil de construcţii  şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.

16.  Peştişanu, C., Construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.

17.  Roşoga, C., Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, , manual pentru clasa a IX-a şi a X-a, licee industriale cu profil de construcţii  şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti,  1993.

18.  Vintilă, Şt., Busuioc, H.., Instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, sanitare şi de gaze, Curs pentru subingineri, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977

19.  Gheorghe, G., Exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de gaze, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975

20.  Vintilă, Şt., Constantinescu, G., Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, Manual pentru clasa a XII-a licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1988

21.  Drug, V.,Uungureanu ,O., Transportul gazelor naturale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1972

22.  Jay H. Zirbel si Steven B. Combs.,Utilizarea programului AutoCAD versiunea13 pentru Windows  Editura Teora 1997, Bucureşti, 1980

23.  Dumbravă, D. şi colectiv  -Economia şi organizarea producţiei în construcţii –montaj, manual pentru licee industriale clasa a XII-şi şcoli  profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică R A       Bucureşti 1994. 

24.  Ivan, S., Materiale de construcţii, Ghid pentru profesori şi Caiet de lucru pentru elevi, pentru pregătirea la disciplina, Materiale de construcţii şi instalaţii, Editura Casei Corpului Didactic, Cluj- Napoca, 2003  

 1. Prudeanu D  .  ,Desen tehnic de construcţii,” manual, pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii, Editura  Didactică şi Pedagogică  Bucureşti, 1994
 2. Florea V. , Desen tehnic de instalaţii, manual pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii,Editura  Didactică şi Pedagogică  Bucureşti, 1995

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ

Calificarea: TEHNICIAN EDILITAR - Nivel 5 

 

 1. ANDREICA, H., (2002), Construcţii, U.T. Press, Cluj Napoca.
 2. BĂLĂŞOIU, T., DIACONU, G., MUNTEANU, R., (2000), Educaţie pentru calitate – document auxiliar curricular pentru licee tehnologice profil tehnic, M.E.N. Proiect Phare RO9602-05 TTQM, Bucureşti. 2000
 3. MARUSCIAC, D., (coord.), (1986), Construcţii civile II, Institutul Politehnic Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii, Cluj Napoca.
 4. ROŞOGA, C-TIN., (1993), Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 5. ROŞOGA, C-TIN., (1996), Îndrumarul zidarului Vol. I-II, Editura Matrix Rom, Bucureşti.
 6. ŢIBREA, A., (coord.), (2002), Studiul materialelor de construcţii, Manual pentru clasa a IX-a Ş.A.M., Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti.
 7. Vintilă, Şt., Busuioc, H.., Instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, sanitare şi de gaze, Curs pentru subingineri, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977
 8. Gheorghe, G., Exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de gaze, Editura Tehnică, Bucureşti, 1975
 9. Vintilă, Şt., Constantinescu, G., Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, Manual pentru clasa a XII-a licee industriale cu profil de construcţii şi şcoli profesionale, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1988
 10. Drug, V.,Uungureanu ,O., Transportul gazelor naturale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1972
 11. Jay H. Zirbel si Steven B. Combs.,Utilizarea programului AutoCAD versiunea13 pentru Windows  Editura Teora 1997, Bucureşti, 1980
 12. Bill Burchard, David Pitzer, Francis SoenAutocad 14, Editura Teora, Bucureşti, 1999
 13. 13.     Mircea Băduţ, AutoCAD-ul în trei timpi. Ghidul proiectării profesionale, Editura Polirom, Iaşi, 2004.             
 14. Dumbravă, D. şi colectiv  -Economia şi organizarea producţiei în construcţii –montaj, manual pentru licee industriale clasa a XII-şi şcoli  profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică R A       Bucureşti 1994. 
 15. Ivan, S., Materiale de construcţii, Ghid pentru profesori şi Caiet de lucru pentru elevi, pentru pregătirea la disciplina, Materiale de construcţii şi instalaţii, Editura Casei Corpului Didactic, Cluj- Napoca, 2003   
 16.  Zaharia, N., Protecţia muncii în constructii- montaj, manual pentru şcoli de maiştri,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
 17. Davidescu, I.,  Roşoga, C., Tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru licee industriale cu profil de construcţii clasa a XI-a şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
 18. Mihul, A. şi colectiv, Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii, manual pentru clasa a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu profil de construcţii  şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
 19. Peştişanu, C., Construcţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
 20. Prudeanu D  .  ,Desen tehnic de construcţii,” manual, pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii, Editura  Didactică şi Pedagogică  Bucureşti, 1994
 21. Florea V. , Desen tehnic de instalaţii, manual pentru licee şi şcoli profesionale cu profil de construcţii,Editura  Didactică şi Pedagogică  Bucureşti, 1995

 

 

ABSOLVIRE ŞCOALA DE MAIŞTRI - CONSTRUCTII 13-07-2015

     Astazi, 13.07.2015, la Colegiul Tehnic " Tomis" Constanta, s-a incheiat Examenul de Absolvire  pentru promotia 2013-2015, clasa Maistru Constructii Civile, Industriale si Agricole. Felicitari tuturor!

TERMOSTATE DE AMBIANTA SI AUTOMATIYARI ALE CENTRALELOR TERMICE 13-05-2015

Miercuri, 13.05.2015, la Colegiul Tehnic „Tomis", a avut loc cursul de prezentare şi formare profesională în domeniul Instalaţiilor pentru construcţii, cu tema „ Termostate de ambianţă şi automatizări ale centralelor termice" susţinut de reprezentatul firmei SALUS CONTROLS.

Salus Controls, infiinţată în 2004, este divizia de termostate şi automatizări a Computime Limited Group din Hong Kong.

Salus Controls proiecteaza propriile brand-uri de termostate si sisteme pentru energie regenerabila, pentru a face oamenilor viata mai sigură, eficientă şi confortabilă. Gama de solutii Salus pentru incalzire si gestionare a energiei incorporeaza solutii inovative simple, usor de utilizat.

La această activitate coordonată de doamna inginer Dumitrof Doina, au fost prezenţi elevi ai şcolii de maiştri şi postliceală de profil, împreună cu profesori ingineri, cadre didactice din catedra tehnică a liceului.

Director,
Prof. Cornel Mihail DUMITRASCU

CONCURSUL PROFESIONAL INTERREGIONAL MICUL MONTATOR 08-05-2015

            In  perioada  07.04.2015 – 08.04.2015  elevii din clasa a XII-a D: Vladuceanu George si Dimache Dragos au participat la Concursul profesional interregional „Micul Montator”organizat de S.C. Siniat Romania, in parteneriat cu Colegiul Tehnic "Anghel Saligny” Bucuresti si Colegiul Tehnic „Tomis”Constanta.

            Cei doi elevi participati la concurs au obtinut „Mentiune”.

            Elevii au fost indrumati de prof.  ing. Arendt Manuela, prof. ing. Rizescu Marina – Iulia si prof.ing. Ionescu Camelia – Emanuela.

PREZENTAREA DE PRODUSE SI SISTEME DIN GIPS-CARTON 07-05-2015

          Joi, 07.05.2015, la Colegiul Tehnic "Tomis", s-a desfasurat activitatea de formare teoretica avand ca tema "Prezentarea de produse si sisteme din gips-carton", activitate inclusa in cadrul Parteneriatului profesional încheiat cu S.C. SINIAT S.A. Bucureşti. La activitate au participat elevii din anul I si II ai claselor de „Maistru Constructii Civile, industriale si agricole", precum si cadrele didactice din Catedra de „Constructii si Instalatii". Din partea S.C. SINIAT S.A. , au participat ing. Damian Drăghici şi manager zona de sud-est ing. Subţirica Cristina.

Coordonatori activitate: Prof.ing. Rizescu Iulia si Prof.ing. Arendt Manuela

          DIRECTOR,                                                                     DIRECTOR ADJUNCT,


Prof. Dumitrascu Cornel Mihail                                Prof.ing. Pinzaru Rodica - Tatiana

PREMIUL I LA CUPA ROMANIEI 30-04-2015

         În data de 30.04.2015, a avut loc  la Hunedoara finala Cupei României  pentru tineret la  box.  Elevul Colegiului Tehnic Tomis, Marcu Ştefan din clasa a IX – a B, a obţinut locul I pe ţară la categoria 56 kg, fiind premiat de preşedintele Federaţiei Romane de Box Leonard Doroftei, cu medalia, cupa şi diploma pentru locul I la această categorie.

 

Director adjunct,

Prof.ing. Rodica Tatiana PÎNZARU 

FINALIZAREA PROJECT CITIZEN 24-04-2015

                Vineri, 24.04.2015, la Colegiul Tehnic “Tomis” a avut loc prezentarea în comunitatea şcolară a Proiectului Cetăţeanul derulat de clasele IX A – „Cerşetor sau Prinţ” şi XII D – „Alege bine pentru sănătatea ta!”, care au avut ca profesori coordonatori pe ing. Sandu Iulia şi ing. Dumitrof Doina.

                 La activitate au participat membri ai Consiliului de Administraţie al şcolii, profesori şi elevi. S-au prezentat etapele proiectului şi propunerile pentru panouri şi bannere cu mesaje anticerşetorie, respectiv informarea şi descurajarea privind consumul de băuturi carbogazoase şi energizante.

                 Elevii implicaţi în proiect au dat dovadă de un mare interes faţă de problemele lumii actuale, au practicat democraţia şi au propus soluţii alternative de rezolvare a acestor probleme, care se doresc a deveni politici publice prin implicarea autorităţilor competente.

 Coordonatori,

prof. ing. Dumitrof Doina  şi  prof. ing. Sandu Iulia

PROIECTUL CETĂȚEANUL 24-04-2015

          În perioada 16.03 – 24.04.2015, la Colegiul Tehnic ”Tomis” Constanţa se derulează Proiectul Cetățeanul de către clasele a XII – a D și a IX – A, conduse de doamnele diriginte prof. ing. Doina Dumitrof și prof. ing. Iulia Sandu, având ca teme: ”Alege bine pentru sănătatea ta!”, respectiv ”Cerșetor sau Prinț”.

               Proiectul se înscrie pe linia democrației participative și vizează aplicarea unor politici publice la problemele comunității, identificate de elevi: consumul de sucuri, băuturi carbogazoase și energizante în rândul copiilor și tinerilor, respectiv combaterea fenomenului cerșetoriei în spațiul public și exploatarea minorilor.

           Rezultatele finale ale proiectului se vor concretiza în realizarea unor afișe și panouri pentru informarea comunității asupra acestor probleme.

 

Coordonatori proiect:

prof.ing. Doina Dumitrof                                                            

prof.ing. Iulia Sandu

 

ŞCOALA ALTFEL 10-04-2015

             Astazi, 10.04.2015 la Colegiul Tehnic “Tomis” Constanţa  s-au desfăşurat următoarele  activităţi in cadrul Saptamanii “ Scoala altfel”:

1)       “Filozofia numerelor”– dezbatere;

2)      “Profesor pentru o zi “– activitate interactiva;

3)      “Scoala verde” – activitate de ecologizare si voluntariat

              Au participat elevi, profesori si invitaţi

 

                DIRECTOR,                                                                              DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Dumitrascu Cornel Mihail                                            Prof.ing. Pinzaru Rodica - Tatiana

PREMIANTI AI CONCURSULUI NATIONAL MADE FOR EUROPE 09-04-2015

         În perioada 6-9 aprilie 2015 s-a desfășurat la Arad etapa națională a Concursul Național ”Made for Europe”, ediția a IX-a, prilej pentru obținerea Premiului II de către elevii CRISTU MARIUS ALEXANDRU – clasa a XI-a și DEACONEASA ALEXANDRA ANAMARIA – clasa a XII-a. Aceștia au prezentat produsele finale ale proiectului Leonardo da Vinci-Mobilități, cu titlul ”New technologies in construction field” și anume: Ghidul tehnologic ” Tehnologii  moderne pentru instalaţii în construcţii”, respectiv Caietul de Fișe de Lucru, elaborate pentru Modulul V- Lucrări de instalații tehnico-sanitare.

            Emoțiile au fost mari, s-a concurat cu cele mai bune produse ale proiectelor europene din întreaga țară, dar rezultatele sunt mobilizatoare pentru realizarea și a altor proiecte de acest gen.

            Felicitări echipei de proiect și beneficiarilor acestui proiect pentru realizările lor!

 

Responsabil proiect,

prof. ing. Iulia SANDU

ACTIVITATI SCOALA ALTFEL - APRILIE, 2015 09-04-2015

             Astazi, 09.04.2015 la Colegiul Tehnic “Tomis” Constanţa  s-au desfăşurat următoarele  activităţi in cadrul Saptamanii “ Scoala altfel”:

1)  Vizionare film – Cityplex in cadrul activitatii cu titlul CIVI-MATECA;

2) Atelier de lucru – “Alege  bine pentru sanatatea ta”;

3) “Sa ne exprimam si sa ne comportam corect”Au participat elevi, profesori si invitaţi.

 

                   DIRECTOR,                                                                          DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Dumitrascu Cornel Mihail                                               Prof.ing. Pinzaru Rodica Tatiana

SAPTAMANA SCOALA ALTFEL - APRILIE 2015 08-04-2015

                Ieri, 07.04.2015 la Colegiul Tehnic “Tomis” Constaţa s-au desfăşurat următoarele  activităţile in cadrul Saptamanii “ Scoala altfel”:

 1. Arhitectura – clasic versus modern vizualizare  filme documentare,  dezbatere
 2. “Parlez – vous global” dezbatere;
 3. Vizită la Universitatea Maritima Constanţa 
 4. Easter in the UK – dezbatere si workshop
 5. “Profesor pentru o zi” activitate interactiva
 6. Matematica distractivă - concurs
 7. Internetul – o alternativă de învăţare – prezentare , dezbatere

Au participat elevi, profesori si invitaţi

 

                 DIRECTOR,                                                                        DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Dumitrascu Cornel Mihail                                            Prof.ing. Pinzaru Rodica - Tatiana

MIGRAŢIA ROMÂNILOR 07-04-2015

              Astăzi, 7.04.2015 la Colegiul Tehnic "Tomis" s-a desfăşurat activitatea " Migraţia românilor" în cadrul  proiectului DCI NSA-ED/2012/280-770 "Parlez-vous global? Eduquer au developpement entre migration et citofennete mondiale". Au participat elevii claselor IX-XII.

             Coordonatori:

                                         prof. ing. Sava Aida

                                         prof. Stan Marieta

ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL SCOLII 06-04-2015

Astăzi, 06.04.2015 la Colegiul Tehnic “Tomis” Constaţa s-au desfăşurat activităţile :

1)      “Parlez – vous global” dezbatere;

2)      Picturi pascale – atelier de creaţie;

3)      Ghid de viaţă – prezentare PPT si dezbatere;

4)      Apa – element vital pentru viaţă – dezbatere;

5)      Concurs de creaţie picturală;

6)      Vizionare film documentar – geografie recreativă;

7)      Ora de şah – concurs;

8)      Reporter pentru o zi – vizită la TV Neptun si Radio Mamaia;

Au participat elevi, profesori si invitaţi.

 

       DIRECTOR,                                                                                         DIRECTOR ADJUNCT,

Prof. Dumitrascu Cornel Mihail                                              Prof.ing. Pinzaru Rodica - Tatiana

GHID DE VIAŢĂ 06-04-2015

           Astăzi 6.04.2015, s-a desfășurat activitatea "Ghid de viata” la care au participat elevi din clasele IX, X, XI, XII si unde s-a discutat despre probleme de sanatate si nutritie.Invitat a fost fizioterapeut-ul Stefanuca Ionică.

              Coordonatorii activității:

Prof.ing. Stan Marieta

Prof.ing.Sava Aida

Prof.Robe Alina

PARTENERIAT PROFESIONAL CU SC SINIAT SA - BUCURESTI-MARTIE, 2015 30-03-2015

                În cadrul Parteneriatului  profesional  încheiat cu S.C. SINIAT S.A.  Bucureşti, la Colegiul Tehnic „Tomis” s-a desfăşurat activitatea de instruire teoretică  şi instruire practică a elevilor din clasele  a IX-a B, a X-a B şi a XII-a D, coordonată de profesorii:  ing. Arendt Manuela, ing. Rizescu Iulia, ing. Ionescu Emanuela, ing. Damian Drăghici  şi manager zona de sud-est ing. Subţirica Cristina.

                Activitatea a avut loc la data de 30.03.2015, în Atelierul de Construcţii.

ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENTEI 24-03-2015

     În data de 24.03.2015, la Colegiul Tehnic ,,Tomis” Constanţa, a avut loc activitatea de prevenire şi combatere a violenţei în cadrul parteneriatului dintre Colegiul Tehnic "Tomis" şi Poliţia de proximitate.

     La activitate au participat profesori, elevi şi reprezentanţi ai Poliţiei de proximitate, agent şef principal Pavel Nicolae, agent şef adjunct Saraev Florin.

 

           Director adjunct,                                                                    Consilier imagine,

Prof. Pînzaru Rodica Tatiana                                                        Prof. Mustafa Nazmie

PREMIANTI LA CONCURSUL NATIONAL MADE FOR EUROPE-EDITIA a IX-a, 2015 13-03-2015

              Premianţi la Concursul Naţional "Made for Europe", ediția a IX-a 2015, faza judeţeană Vineri, 13.03.2015, s-a desfăşurat Concursul Naţional "Made for Europe", ediția a IX-a 2015, faza judeţeană, care are ca scop valorizarea şi promovarea experiențelor şi produselor finale obținute în urma derulării proiectelor cu finanțare europeană şi la care Colegiul Tehnic „Tomis" Constanţa a obţinut LOCUL I. În această competiție au intrat proiectele europene finalizate în anul 2014 din cadrul următoarelor programe şi subprograme: Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Tineret în acțiune, eTwinning, Europa - casa noastră, U4Energy, ACES.
              Şcoala nostră a derulat proiectul Leonardo da Vinci, cu titlul „Noi tehnologii în domeniul construcţiilor", participanţii fiind elevi de la specializarea Tehnician instalator pentru construcţii, care au desfăşurat un stagiu de pregătire profesională într-o ţară a Europei, Spania.
              Printre produsele finale ale proiectului elaborate la sfârşitul stagiului, pe care le-am prezentat la acest concurs, se înscriu Ghidul tehnologic "Tehnologii moderne pentru instalaţii în construcţii" şi Caietul de fişe de lucru, produse care au corespuns criteriilor de jurizare ale concursului. Acestea au fost elaborate de prof. ing. Dumitrof Doina şi prof. ing. Sandu Iulia, la care au colaborat şi cei 18 elevi din grupul ţintă, beneficiari direcţi ai proiectului.

 

        Echipa de proiect:       prof.ing. Doina DUMITROF

                                              prof.ing. Iulia SANDU

DE ZIUA UNIRII - IANUARIE, 2015 21-01-2015

Miercuri, 21.01.2015, a avut loc activitatea metodică intitulată "De Ziua Unirii", dedicată Zilei de 24 Ianuarie, coordonată de profesor dr. Ștefanian Violeta, conținând următoarele:

 1. Prezentarea semnificației Zilei Unirii: elev Cristu Marius – clasa a XI-a B;
 2. Receptarea textului poeziei "Hora Unirii" de V. Alecsandri – elev Pană Ștefan - clasa a XII-a C;
 3. Lectura unor creații dedicate Unirii, elevii: Grosu Costin – clasa a XII-a C, Ion Alexandru – clasa a XI-a B, Giugică Mihaela – clasa a XII-a C;
 4. Creatii muzicale dedicate Unirii în interpretarea invitatului nostru, elev Cocoș Ionuț de la Seminarul Teologic – Constanța, coordonat de prof. Banabic Magda.

Director,                                                                     Director adjunct,
Prof. Dumitrașcu Cornel Mihail                       Prof. ing. Pînzaru Rodica Tatiana

VIOLENTA IN SCOLI - IANUARIE, 2015 16-01-2015

Vineri, 16.01.2015, psihologul Colegiului Tehnic "Tomis" Constanţa, Alexandra Alexandrescu a participat la emisiunea "Şcoală după şcoală" la postul de televiziune "Litoral TV" emisiune realizată de Zully Mustafa şi având ca tema "Violenţa în şcoli". Au fost dezbătute aspecte ce ţin de modalităţile în care poate fi gestionată violenţa din şcoli (verbala, fizică) cum poate fi prevenită şice stă la baza agresivităţii umane.

În calitate de membru al Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală a prezentat modalităţile optime prin care cadrele didactice pot aborda un caz de violenţă în şcoală, a fost dezbătut cazul prezentat în mass-media (elev agresat de cadru didactic) cât şi elementele personalităţii elevului violent.

Director,                                                         Director adjunct,                                            Consilier imagine,
Prof.Dumitrascu Cornel-Mihail           Prof.ing.Pînzaru Rodica-Tatiana            Prof.Mustafa Nazmie

CARAVANA-MATECA, IANUARIE 2015 14-01-2015

Astăzi, 14.01.2015, la Colegiul Tehnic "Tomis"Constanţa s-a desfăşurat activitatea "Caravana-Mateca" în cadrul proiectului de educaţie civică , finanţat de Heineken, în parteneriat cu Asociaţia CSR Nest, în cadrul Programului de responsabilitate socială Heineken pentru comunităţi.

S-au vizionat filme realizate de elevi din alte şcoli, din cadrul primei etape a proiectului şi anume concursul de scurtmetraje.

La activitate au participat: prof. Epure Anca, prof. Căruţaşu Mihaela – ca reprezentaţi ai "Caravanei Civi-Mateca", prof. Fuduli Angela, prof. Bălaşa Lorena – ca şi coordonatori ai activităţilor proiectului la nivel de liceu, profesori şi elevi ai Colegiului Tehnic "Tomis" Constanţa.

Director,                                                                              Consilier de imagine,
Prof. Dumitraşcu Cornel - Mihail                             Prof. Mustafa Nazmie

A TRAI INTRU EMINESCU-14 IANUARIE 2015 14-01-2015

Astăzi, 14.01.2015, la Colegiul Tehnic "Tomis"Constanţa s-a desfăşurat activitatea cu tema "A trăi întru Eminescu". În cadrul activităţii au fost prezentate referate, lecturi din creaţia eminesciană, creaţii dedicate lui Mihai Eminescu şi Veronicăi Micle, creaţii picturale, precum şi cântece pe versuri de Mihai Eminescu.

Coordonarea activităţii a fost facută de către d-na prof. dr. Ştefanian Violeta împreună cu elevii clasei a X-a B, având drept invitaţi elevi de la Seminarul Teologic "Cuviosul Dionisie Exiguul" Constanţa.

Director,                                                                    Consilier de imagine,
Prof. Dumitraşcu Cornel – Mihail                  Prof. Mustafa Nazmie

ROLUL PSIHOLOGOLUI IN SCOLI 14-01-2015

Miercuri, 14.01.2015, psihologul Colegiului Tehnic "Tomis" Constanţa, Alexandra Alexandrescu a fost invitat la Radio Constanţa în cadrul emisiunii "Stil de viaţă", emisiune realizată de Liliana Fustanela. Tema emisiunii a fost "Rolul psihologului în şcoli", au fost prezentate aspecte ce ţin de activităţile pe care le desfăşoară psihologii la nivelul unităţilor de învăţământ, dificultăţile întâmpinate şi, de asemenea, oportunităţi de continuare a studiilor prin Şcoala de maiştri şi Şcoala postliceală din cadrul Colegiului Tehnic "Tomis" Constanţa.

Director,                                                        Director adjunct,                                         Consilier imagine,
Prof.Dumitrascu Cornel-Mihail          Prof.ing.Pînzaru Rodica-Tatiana         Prof.Mustafa Nazmie

SCOLILE POVESTESC DESPRE MIGRATIE PE PARLEZVOUSGLOBALORG 17-12-2014

Pe 18 decembrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Migraţiei, ONG-urile partenere în proiectul Parlez-vous global lansează site-ul  parlezvousglobal.org, un spaţiu social şi educativ, disponibil în 5 limbi, dedicat şcolilor din învăţământul pre-universitar din Europa şi din Africa.

În fiecare an, pe 18 decembrie sărbătorim Ziua Internaţională a Migranţilor, stabilită de Naţiunile Unite în anul 2000, la 10 ani după adoptarea Convenţiei internaţionale pentru protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale membrilor familiilor acestora, care a fost adoptată pe 18 decembrie 1990.

Incidentul tragic care a avut loc în anul 1972 a fost cel care împins comunitatea internaţională să discute despre drepturile emigranţilor: un camion - care oficial ar fi trebuit să transporte marfă - a avut un accident în tunelul din Mont-Blanc; 28 de persoane, care se îndreptau dinspre Mali către Franţa, pentru a-şi construi un viitor mai bun, şi-au pierdut viaţa, fiind ascunşi în remorcă.

Drumul parcurs pentru a adoptat Convenţia a fost unul lung şi, încă, mai lung este cel de a fi ratificată la nivel mondial, mai puţin de 50 de state semnând Convenţia până în prezent. Din păcate, printre acestea nu se numără niciuna dintre cele patru ţări europene implicate în proiectul "Parlez-vous global?": Italia, Franţa, Austria, România, spre deosebire de ţările africane implicate în proiect: Senegal, Benin şi Burkina Faso, care au ratificat această Convenţie.

"Parlez-vous global?" este un proiect finanţat de Uniunea europeană, Fondazioni4Africa şi Fondazione De Agostini, al cărui obectiv este ca 12 000 de cadre didactice şi 35 000 de elevi să dobândească competenţe care să îi ajute să abordeze problematica dezvoltării globale, utilizând TIC4D (Tehnici şi Tehnologii de Informare şi Comunicare pentru Dezvoltare) şi jurnalism cetăţenesc, pentru a favoriza integrarea tematicii migraţiei şi cetăţeniei globale în programele şcolare.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Migraţiei, ONG-urile partenere în proiectul "Parlez-vous global?" (CISV, ACRA-CCS, COSPE, COOPI, Sudwind Agentur, APDD-Agenda 21,UNMFREO), Asociaţia italo-senegaleză Stretta di Mano şi Compagnia di San Paolo lansează site-ul multilingv parlezvousglobal.org

Site-ul, al cărui conţinut este disponibil în limbile italiană, franceză, română, germană şi engleză - este dedicat elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar. El este, înainte de toate, un spaţiu educativ, unde puteţi găsi planuri de lecţii sau de unităţi de învăţare, activităţi practice şi o mulţime de idei pentru a lucra la clasă pe tematica migraţiei şi a cetăţeniei globale. În egală măsură, site-ul conţine şi un ansamblu de unelte, prin care puteţi căuta în funcţie de vârstă, grup ţintă sau grad de cunoştinţe şi unde puteţi găsi instrumente pentru a identifica şi pentru a evalua "noile" competenţe de cetăţenie globală. În fine, parlezvousglobal.org este un spaţiu social, o comunitate de şcoli din Europa şi din Africa, care împărtăşesc din munca şi din experienţele pe care le-au avut în anul 2014 (cursuri, ateliere, vizite, schimburi, etc).

Participarea pe site-ul proiectului este deschisă tuturor: nu există condiţii speciale pentru a te înregistra, dar trebuie să fii dornic să experimentezi şi să împărtăşeşti cu ceilalţi experienţele tale.

Cine suntem
Descrierea proiectului

Ofiţer de presă:
Isabella Samà
Tel. +39 02 3085057
ufficiostampa@coopi.org
via F. De Lemene 20151 Milano
T: +39 02 30 85 057
F: +39 02 33 40 35 70
E: sama@coopi.org
W: coopi.org
Projet financé par l'Unione européenne
Projet financé par Fondazioni4Africa
Projet financé par Compagnia di San Paolo
Projet financé par Fondazione De Agostini

BUNATATILE LUI MOS CRACIUN-DECEMBRIE, 2014 09-12-2014

Astazi, 09.12.2014, la Colegiul Tehnic "Tomis" a avut loc activitatea "Bunatatile lui Mos Craciun!", activitate inscrisa in calendarul Proiectului Educativ din cadrul unitatii de invatamant. Finalitatea activitatii se materializeaza prin actul caritabil in beneficiul a trei elevi ai Colegiului Tehnic "Tomis".

Director,                                                                               Director adjunct,
Prof. Dumitrascu Cornel - Mihai                               Prof.ing. Pinzaru Rodica - Tatiana

PROIECTUL DE SCURT METRAJE CIVI - MATECA 09-12-2014

Astazi, 09.12.2014, la Colegiul Tehnic "Tomis" Constanta anunta ca, echipa care a realizat scurt metrajul "Violenta lasa urme adanci" s-a calificat in urmatoarea etapa alaturi de Liceul "Ovidius" si Colegiul National "Constantin Bratescu" (la nivelul; clasei a X-a), in cadrul Proiectului de scurt metraje CIVI-MATECA. Proiectul este finantat prin: Heineken pentru comunitati, Civicum Voluntaris, Allview, Carturesti si I.S.J Constanta.

Director,
Prof. Dumitrascu Cornel - Mihai